Protokół powypadkowy – które dane znikną?

W protokole powypadkowym będziemy wykazywali mniej danych. Takie zmiany wynikające z przepisów o ochronie danych przewiduje ministerstwo pracy.

Pracownik wraca po przerwie lub ma równoległe zatrudnienie – ile czasu przechowujemy jego akta?

Załóżmy, że pracownik ma dwie umowy o pracę – z których jedną zawarto przed a drugą po 1 stycznia 2019 r. Albo obecnie, po 1 stycznia 2019 r. wraca po kilkumiesięcznej przerwie w zatrudnieniu. Czy to znaczy, że część jego akt przechowujemy przez 10 a drugą część przez 50 lat? Czy musimy wówczas rozdzielać akta, czy prowadzić je osobno? Sprawdź, jakie mamy tu możliwości po ostatniej zmianie przepisów o aktach.

Kto może odbierać dokumentację pracownika i jak to potwierdzamy?

Zgodnie z nowymi przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej, członkowie rodziny pracownika mogą żądać wydania kopii z całości lub części dokumentacji pracowniczej. Ale w jaki sposób mamy ich „sprawdzić”, by nikt nam nie postawił zarzutu wydania dokumentów nieuprawnionej osobie? Sprawdź.

Kiedy ZUS każe zwrócić nadpłacone chorobowe?

Załóżmy, że – zdaniem ZUS – strony umówiły się na wysokie wynagrodzenie tylko po to, by pracownik otrzymał duży zasiłek. Wówczas ZUS może nakazać zwrot części zasiłku. Kiedy ZUS może wydać taką decyzję? I czy pracodawca musi płacić także wtedy, gdy pracownik nie oddał nadpłaconych składek? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 4 października 2018 r., sygn. akt III UK 152/17.

Kiedy podajemy kryteria doboru do zwolnień – i jak?

Jeśli redukujemy kilka stanowisk spośród wielu równorzędnych, musimy wskazać, dlaczego wybraliśmy te osoby. Ale czy dotyczy to też przypadku, gdy np. likwidujemy cały oddział? Sprawdź jak to rozumie Sąd Najwyższy na podstawie wyroku z 4 października 2018 r., sygn. akt III PK 97/17.

Jak dołączyć mail z prośbą o urlop do e-dokumentacji?

Jeśli mamy elektronicznie prowadzoną dokumentację pracowniczą, to każdy włączany do niej dokument papierowy musimy zeskanować i opatrzyć kwalifikowanym podpisem lub elektroniczną pieczęcią pracodawcy. Czy jednak wymagają tego także dołączane tam dokumenty elektroniczne? Co na ten temat uważa ministerstwo pracy?

Ile czasu przechowujemy listy obecności i rozkłady?

Czy rozkłady czasu pracy oraz listy obecności musimy – według nowych zasad – przechowywać przez okres 10 lat od końca roku ustania zatrudnienia? Sprawdź i uniknij niepotrzebnej pracy.

Czy wypowiemy umowę z powodu długotrwałej choroby?

Długotrwała choroba pracownika może stanowić usprawiedliwioną przyczynę wypowiedzenia mu umowy o pracę. Ale – zdaniem SN – tylko pod pewnym warunkiem. Jakim – wyjaśnił w wyroku z 2 października 2018 r., sygn. akt I PK 193/17.

Czy stałe godziny rozpoczynania i kończenia pracy też trzeba wskazywać w ewidencji?

Wiemy, że od nowego roku trzeba rejestrować w ewidencji godziny rozpoczynania i kończenia pracy. Ale czy dotyczy to także pracowników, którzy mają stały rozkład zapisany np. w regulaminie pracy i przewidujący wciąż te same dni i godziny pracy? Sprawdź.