Wyższy odpis na ZFŚS – do 31 października br.

Ustawodawca odmroził odpis na ZFŚS – i to już ze skutkiem od 1 sierpnia 2019 r.  Do 31 października 2019 r. musimy wpłacić na rachunek ZFŚS dodatkowe środki. Tak zakłada projekt zmian w przepisach o ZFŚS, nad którym pracuje Sejm. Sprawdź, jakie mają być nowe stawki.

Jak liczyć niższy PIT i wyższe koszty od października?

Po zmianach w PIT, do rocznego rozliczenia podatku za cały rok 2019 będzie stosowana odrębna skala podatkowa z najniższą stawką 17,75 %. Co się zmienia i jak dokonać rozliczeń?

Do kiedy PIT 0% - nowa interpretacja

Gdy pracownik kończy 26 lat traci prawo do zwolnienia podatkowego. Czy jednak następuje to z upływem dnia urodzin, czy z końcem miesiąca? W poprzednim wydaniu wskazywaliśmy stanowisko Ministerstwa Finansów opowiadającego się za pierwszą opcją. Ostatnio pojawiło się jednak nieco inne stanowisko Krajowej Informacji Podatkowej.

Czy pracę ucznia należy wliczyć do stażu “jubileuszowego”?

Pytanie: PYTANIE: Czy do stażu  pracy do nagrody jubileuszowej należy doliczyć okres zatrudnienia pomiędzy zakładem a uczniem zasadniczej szkoły zawodowej w latach 1995 do 1998 (3 lata). Pracownik przedłożył umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwo pracy. Wynika z niego, że w okresie zatrudnienia wykonywał pracę ucznia. W regulaminie nie mam określonych zasad naliczania nagrody.

Bez limitu 30-krotności od 2020 roku

Pracownicy najlepiej zarabiający zapłacą od przyszłego roku wyższe składki.

Wydłużony okres wypowiedzenia wiąże pracodawcę

Strony mogą modyfikować w umowie o pracę warunki zatrudnienia na korzyść pracownika. Mogą przewidzieć np. dłuższy okres wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę, albo inny sposób liczenia tego okresu, który w praktyce go wydłuża. Więcej na ten temat wynika z wyroku SN z 21 lutego 2019 r., I PK 243/17. Sprawdź.

Świadectwo pracy: jest nowy wzór

Zmian nie ma wiele, ale są dość istotne. Najważniejsze są nowe terminy w pouczeniu i fakt, że nie musimy już tam wskazywać sądu pracy. Zapoznaj się z nowym wzorem zapisów.

Płaca minimalna w 2020 r.: aż 2.600 zł

Rekordowy wzrost dotyczy też minimalne stawki godzinowej zleceniobiorcy – do 17 zł.

Od 2020 r. dodatek stażowy poza pensją minimalną

Zaczynając od 2020 r. dodatek stażowy będzie wyłączony ze składników wynagrodzenia uwzględnianych w ramach płacowego minimum.

Dokumenty z badań z poprzedniej firmy: w jakiej formie?

Załóżmy, że pracownik dostarcza nam ważne orzeczenie z badań profilaktycznych i skierowanie na takie badanie, aby nie wykonywać badań wstępnych. Czy te dokumenty powinniśmy przechowywać w oryginale, czy sporządzić kopie? Niedawno rozstrzygnęło to ministerstwo pracy.