Wydanie specjalne nr 25

Sezon chorobowy 2012/2013

Pracownik w czasie zwolnienia chorobowego jest chroniony. Ale ochrona ta ma swoje granice. Jeśli skończy się zasiłek i 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego, a pracownik dalej jest niezdolny do pracy, można go zwolnić i to bez wypowiedzenia. Zanim jednak minie okres ochronny, trzeba mu naliczać wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.Oto numer specjalny, który pomoże rozwiązać problemy z chorującymi pracownikami, nie tylko w czasie zimowego wzrostu zachorowalności.

95

Zawieszanie świadczeń było niekonstytycyjne

Osoby, którym zawieszono wypłatę emerytury w 2011 roku, ponieważ nie rozwiązali stosunku pracy, mogą wystąpić do ZUS o wypłatę zawieszonego świadczenia. Takie są skutki wyroku Trybunału konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r.(sygn. akt: K 2/120).

W 2013 roku przepracujemy 251 dni

Święto przypadające w tzw. wolną sobotę nie obniża już wymianu czasu pracy. Dlatego w nowym roku wszyscy pracownicy będą mieli tyle samo godzin do przepracowania.

94

Łamie zakaz konkurencji? Po prostu przestajemy mu płacić

Jeśli były pracownik zaczął działać na rzecz konkurencji można mu po prostu przestać płacić odszkodowanie – bez wypowiadania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Zmiana stanowiska tylko na rok. Można jednym aneksem

Pytanie: Pracownik ma umowę o na czas nieokreślony na dane stanowisko pracy. Chcemy go przenieść na 12 miesięcy na tymczasowe stanowisko (z innym wynagrodzeniem), które po tym czasie zostanie zlikwidowane. Czy możemy sporządzić tylko 1 aneks do umowy, który zakłada zmianę stanowiska i powrót do starych warunków po tych 12 miesiącach? Czy też po tym okresie jednak wymagany będzie kolejny aneks?

93

Znów oddajemy wolne za święto w sobotę

Jeśli święto przypada w dniu wolnym, pracownikom trzeba jednak udzielić dodatkowego dnia wolnego w innym terminie – zdecydował 2 października Trybunał Konstytucyjny.

Zakaz konkurencji przestał być potrzebny? Można się go pozbyć

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przewidzieć możliwość odstąpienia od zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, wskazując okres, w jakim można tego dokonać.

92

Pracownik wyleczy się bez RMUA – to już pewne

Sejm i Senat uchwaliły, a prezydent podpisał ustawę, dzięki której od 1 stycznia 2013 r. będzie można potwierdzać prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej bez ZUS RMUA.

Sprawdź, w jakim zakresie kierownik odpowiada za swoje decyzje personalne

Pracownik podejmujący w imieniu pracodawcy decyzje z zakresu prawa pracy, które pozostają w normalnym związku z działalnością zakładu pracy, nie powinien ponosić związanego z tym ryzyka, chyba że były to czynności oczywiście sprzeczne z przepisami prawa, a wynikająca z nich szkoda pozostawała w normalnym związku przyczynowym z bezprawnym ich dokonywaniem przez pracownika.Wyrok SN z 15 marca 2007 r., I PK 252/06

91

Zdrowy czy chory – trzeba go przywrócić!

Pracodawca ma obowiązek wykonania wyroku sądu przywracającego pracownika do pracy bez względu na stan zdrowia pracownika

Zatrudnianie cudzoziemców – nowy obowiązek

Weszła w życie ustawa zwiększająca kary za zatrudnianie cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce (wspominaliśmy o niej na etapie projektu). Przy okazji pracodawcom zatrudniającym cudzoziemców doszedł nowy obowiązek.