167

Związek spóźnił się z kwartalną informacją – co będzie?

Jeśli związek spóźni się z przekazaniem pracodawcy obowiązkowej kwartalnej informacji o liczbie członków, traci uprawnienia, a jego działacze tracą ochronę – do dnia złożenia tej informacji. Jednak nie zawsze nastąpi taki skutek. Tak wynika z orzeczenia SN z 20 czerwca 2017 r., sygn. akt I PK 198/16.

Zwalniamy za kilka zdarzeń – jakie mogą być przerwy?

Zdarza się, że pojedyncze przewinienie nie uzasadnia jeszcze zwolnienia dyscyplinarnego, ale kilka łącznie występujących – już tak. Powstaje jednak pytanie jaka może być przerwa między tymi zdarzeniami. Kodeks pracy tego nie wyjaśnia. Wskazówek w tym zakresie udzielił jednak Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2017 r., sygn. akt II PK 80/16.

Zatrudnienie krótkoterminowe cudzoziemców – co się zmieni od stycznia?

W poprzednim numerze opisaliśmy zmiany dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców. Ale to nie wszystkie zmiany. Obejmą one także zatrudnienie krótkoterminowe pracowników z zagranicy. Sprawdź, jakie będą zasady ich zatrudniania, m.in. jakie formalności będą niezbędne i jakie warunki trzeba będzie spełnić.

Wydanie specjalne nr 48

Co zapisać w umowie z samozatrudnionym? - korzystne i niekorzystne zapisy, zmiany 2017

Nawet, jeśli osoba, którą zatrudniamy ma własną działalność gospodarczą (w ramach tzw. samozatrudnienia), musimy stosować wobec niej wiele zasad dotyczących „zwykłych” zleceniobiorców. Współpraca nie może więc przybierać form właściwych dla umowy o pracę. Trzeba też pamiętać o nowych wymogach wprowadzonych w 2017 r. – stawce minimalnej i rejestrowaniu godzin pracy. One również dotyczą większości samozatrudnionych. Kto zatem jest samozatrudnionym? Jakie zapisy umieścić w umowie? Co może być bezpieczne, a co nie? Jak dostosować umowę do obecnych przepisów? Sprawdź.

166

Spółka zależna płaci składki w spółce-matce

Jeśli spółki kapitałowe są powiązane w ramach grupy spółek trzeba objąć ubezpieczeniami społecznymi także pracowników spółek zależnych, którzy wykonując usługi na rzecz spółki dominującej na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak wynika z wyroku SN z 3 października 2017 r. sygn. akt II UK 488/16.

Samorządy bez doradców i asystentów

Stanowiska te wygasają w grudniu z mocy prawa. Tak wynika ze znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych.

Nauczyciele – awans i inne zmiany

Zmieni się kilka przepisów dotyczących wykonywania zawodu nauczyciela, zwłaszcza jeśli chodzi o czas pracy, awans zawodowy, urlopy i zwolnienia od pracy. Wszystko za sprawą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uchwalonej przez Sejm.

165

Jak rozliczać pracę w niedzielę i święta?

Za pracę w niedzielę Kodeks pracy uważa pracę między 6.00 w tym dniu a 6.00 w poniedziałek – chyba, że przepisy zakładowe wyznaczają inne granice. A zatem w większości przypadków praca w niedzielę w nocy (wcześnie rano) nie musi być pracą niedzielną. Jak zatem rozliczać pracę w niedziele i święta i co może się wkrótce zmienić w tym zakresie? Sprawdź na przykładach.

Co druga niedziela w handlu wolna?

Sejm pracuje nad projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Zmiany mogą wejść w życie nawet 1 stycznia 2018 r.

164

Zmiany emerytalne – czas start

1 października weszły w życie przepisy obniżające wiek emerytalny. Dla pracodawców oznaczają one możliwość odejścia na emeryturę wielu pracowników, a także przesunięcia jeśli chodzi o okres ochrony przedemerytalnej.

Uprawnienia związkowe – nie tylko na etacie?

Resort pracy przygotował nową wersję zmian w ustawie o związkach zawodowych. Przedstawiciele pracodawców oceniają ją krytycznie. Sprawdź, dlaczego.

Płaca minimalna 2018 r. wyniesie 2100 zł brutto

Z kolei minimalna stawka za 1 godzinę pracy zleceniobiorcy osiągnie 13,70 zł

Wydanie specjalne nr 47

Odprawy

Odprawa przy zwalnianiu z przyczyn niedotyczących pracownika (ekonomiczna)Odprawa emerytalno-rentowaOdprawa pośmiertnaObliczanie wysokości odpraw

163

Wydłużone wypowiedzenie = wyższe odszkodowanie. Choć nie zawsze…

Za bezzasadną lub wadliwie wręczoną dyscyplinarkę pracownik może otrzymać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeśli więc przewidziano wydłużony okres wypowiedzenia, odszkodowanie będzie wyższe. Chyba, że pracownik wyraźnie działał na szkodę pracodawcy. Wówczas może wcale nie dostać odszkodowania. Kiedy tak będzie – wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z  11 lipca 2017 r. syg. akt I PK 227/16.

Składki uczniów i studentów – co się zmieniło?

Na jakich zasadach od 1 września 2017 r. będzie można korzystać ze zwolnienia od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorców będących uczniami i studentami?

Przyczyna wypowiedzenia – konkretna ale bez przesady

Jak dokładnie trzeba wskazywać w piśmie wypowiadającym z czego wynikała likwidacja stanowiska pracownika? Czy jeśli po zmianach organizacyjnych stanowisko o takiej nazwie nadal jest, ale oznacza coś innego – to likwidacja stanowiska „obroni się” przed sądem? Wiele w tych kwestiach wyjaśnia wyrok SN z 1 marca 2017 r., II PK 382/15

162

Wyjazdowe szkolenie – jak rozliczać czas pracy?

Pracownik samorządowy pracuje codziennie od 7:00 do 15:00. Pojechał w podróż służbową. Wyjechał w poniedziałek 5 czerwca 2017 r. o godz. 4:40, na miejscu był o 9:20. Od 9:30 do 18:15 uczestniczył w szkoleniu. Następnego dnia szkolenie odbywało się od 9:00 do 16:00. O 16:40 pracownik wyjechał w drogę powrotną, na miejscu był o 21:00. Jak rozliczyć czas pracy? Czy otrzyma nadgodziny i dodatek nocny (nasza pora nocna trwa od 22:00 do 6:00)? W kolejną podróż pracownik jedzie 25 czerwca 2017 r. (niedziela), a wraca 27 czerwca 2017 r. (wtorek). Jak rozliczyć pracę w niedzielę?

Pracownik przystąpił do obrony terytorialnej – czy należy mu się odprawa?

Zatrudniliśmy na umowę o pracę emerytowanego żołnierza. Obecnie przystąpił to terytorialnej służby wojskowej. W związku z tym domaga się odprawy w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia na podstawie art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Czy należy wypłacić taką odprawę?

Nowa nazwa stanowiska – nowe pozwolenie na pracę?

Cudzoziemiec ma pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce. W pozwoleniu na pracę podana jest nazwa stanowiska, na które zatrudniliśmy tę osobę. Chcemy jednak zmienić nazwę stanowiska – bez zmiany zakresu obowiązków. Czy musimy wnioskować do wojewody o wydanie nowych dokumentów?

161

Termin na dyscyplinarkę liczymy od pierwszej kontroli, czy od potwierdzenia większych naruszeń?

Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie w ciągu miesiąca od uzyskania informacji o nieprawidłowościach powodujących „dyscyplinarkę”. Ale od kiedy liczyć ten miesięczny termin? Czy pracodawca musi decydować od razu, czy może najpierw rzetelnie zbadać dany przypadek? Wyjaśnia to wyrok SN z 7 czerwca 2017 r., sygn. akt I PK 183/16.

Powołany radny zwolniony wadliwie – tylko odszkodowanie

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy z powołania, będącemu jedocześnie członkiem rady powiatu zasadniczo nie przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy. Chyba, że podstawą rozwiązania jego stosunku pracy są okoliczności wskazane w art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Tak wynika z wyroku SN z 7 czerwca 2017 r., sygn. akt II PK 84/16.

Nowe stanowisko ZUS w sprawie outsourcingu

ZUS ostrzega firmy korzystające z outsourcingu pracowniczego, aby szczególnie uważały na skutki podpisywanych umów.

160

Zmiana w KP: ciąża nie zmieni umowy w bezterminową

Jeśli wskutek przedłużenia się umowy do dnia porodu naruszony zostanie limit 33 miesięcy trwania umów na czas określony, umowa nie przekształci się w bezterminową. Tak wynika z niedawnej nowelizacji Kodeksu pracy.

Zatrudnianie skazanych – co się zmieniło 1 czerwca?

 Wspominaliśmy już wcześniej o zmianie przepisów dotyczących zatrudniania skazanych od 1 kwietnia 2017 r. Z kolei od 1 czerwca obowiązuje wyższe dofinansowanie dla pracodawcy w przypadku płatnego zatrudniania skazanych. Sprawdź, na jakie korzyści mogą liczyć takie firmy.

Wspólnicy spółki cywilnej – co z płacą minimalną?

Czy do wspólników spółki cywilnej stosuje się przepisy o płacy minimalnej zleceniobiorców? Wyjaśnia to niedawne stanowisko ministerstwa pracy.

Wydanie specjalne nr 46

System równoważny i zadaniowy – jakie niosą korzyści i zagrożenia

Jeśli chcemy uelastycznić czas pracy, to zwykle stosujemy albo system równoważny, albo zadaniowy. Każdy z nich ma swoje korzyści i ograniczenia. Na przykład, w systemie zadaniowym nadgodziny występują raczej tylko wyjątkowo. Jednak w zamian trzeba pracownikowi zostawić swobodę co do ustalania swoich godzin pracy. I jest węższy krąg pracowników, do których można stosować system zadaniowy. Z kolei w systemie równoważnym narzucamy pracownikom konkretne (elastyczne) godziny pracy. Ale w zamian musimy bardziej pilnować przestrzegania zasad prawa pracy np. naruszania norm i wymiarów, okresów odpoczynku itd. Sprawdź, kiedy można stosować te systemy, na jakich zasadach i który z nich byłby korzystniejszy w Twoim zakładzie.

159

Granice ochrony przedemerytalnej (po zmianach) - tabele

Z powodu dwóch nowelizacji w sprawie ochrony przedemerytalnej (tej z 2012 r. i tej z 2017 r.) łatwo się pomylić co do tego kiedy pracownik rozpoczyna, a kiedy kończy ochronę. Na przykład jest duża różnica w przypadku mężczyzny urodzonego w grudniu 1951 r. w porównaniu z urodzonym w styczniu 1952 r. Oto tabele ukazujące granice ochrony w różnych przypadkach.

Zawieszona emerytura też wyklucza świadczenie rehabilitacyjne

Osoba uprawniona do emerytury nie może otrzymać świadczenia rehabilitacyjnego. I to nawet w przypadku, gdy zawiesiła pobieranie emerytury, gdyż kontynuowała zatrudnienie. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 kwietnia 2017 r. (sygn. akt P 34/15).

Raz ma podwykonawców raz nie – czy taki samozatrudniony podlega przepisom o płacy minimalnej?

Samozatrudniony, który nie ma własnych pracowników lub zleceniobiorców (podwykonawców) świadczących usługi związane z działalnością gospodarczą, podlega przepisom o płacy minimalnej (np. trzeba rejestrować liczbę jego godzin pracy). A co w przypadku, gdy raz kogoś zatrudnia a raz nie? Odpowiedzi udzieliło niedawno ministerstwo pracy.

158

„Tymczasowa” umowa też przedłuży się do dnia porodu

Od czerwca przepisy o wydłużaniu umowy terminowej do dnia porodu obejmą także pracowników tymczasowych.

Prostowanie świadectwa pracy – co się zmieni?

Dłuższe terminy w sądowej procedurze prostowania świadectwa pracy, a także prostowanie świadectwa o informację o zawartej ugodzie. Takie zmiany ma przynieść nowy projekt rozporządzenia dotyczącego świadectw pracy.

157

W większym zakresie można korzystać z pracy więźniów

Od 1 kwietnia obowiązują przepisy poszerzające zakres prac wykonywanych nieodpłatnie przez pozbawionych wolności. 

TK: wybór sądu także dla pracownika tymczasowego

Jeśli pracownik tymczasowy pozywa agencję, sprawę rozpatruje sąd właściwy dla siedziby agencji. Trybunał Konstytucyjny uznał (w wyroku w wyroku z 22 marca 2017 r., sygn. akt: P 121/15) tę zasadę za niezgodną z konstytucją.

Przekształci się tylko jedna z umów równoległych

W poprzednim numerze pisaliśmy, że umowę równoległą wlicza się do limitu 3 umów na czas określony. Tak przynajmniej uważa ministerstwo pracy. Ale nie wyjaśniło wówczas, czy w razie naruszenia limitu obie umowy równoległe  przekształcają się w bezterminową, czy tylko jedna. Wyjaśnia to kolejne stanowisko ministerstwa – z marca 2017 r.

Wydanie specjalne nr 45

Jak przeciwdziałać mobbingowi – obowiązki pracodawcy

Za mobbing w miejscu pracy odpowiada pracodawca. I to nawet wtedy, gdy jeden z jego podwładnych stosował mobbing wobec innego pracownika. Także w takich przypadkach firmie grożą roszczenia pracowników i ewentualne odszkodowania. Jeśli jednak wprowadzimy odpowiednie narzędzia i będziemy pilnować ich stosowania, uchronimy się przed odpowiedzialnością z tego tytułu. Wielu wskazówek dostarczą liczne wyroki Sądu Najwyższego. Oto numer specjalny, który wskazuje, czym jest mobbing i co za niego grozi, ale przede wszystkim – jak mu skutecznie zapobiegać.

156

ZUS podważył outsourcing – co z zapłaconymi składkami?

Już wkrótce w przypadku zakwestionowania przez ZUS outsourcingu, możliwe będzie przeksięgowanie zapłaconych składek na konto firmy macierzystej. Tak przewiduje rządowy projekt nowelizacji m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wszystkie składki ZUS na jeden rachunek

ZUS dla każdego płatnika wygeneruje osobne, indywidualne konto, na które płatnik od 2018 roku ma przelewać wszystkie składki. Kiedy płatnicy otrzymają swoje konta?

155

Mediacja – nowy obowiązek informacyjny?

Prawdopodobnie już niedługo pracodawcy będą musieli informować pracowników o możliwościach polubownego (przedsądowego) rozstrzygania sporów, np. przez wniosek o mediację. Tak zaproponowali przedstawiciele pracowników i pracodawców.

Interpretacje indywidualne – co się zmieni?

Od marca obowiązuje nowa organizacja służb celno-skarbowych podległych resortowi finansów - w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji podatkowych. Co to oznacza dla pracodawców?

Czy „obietnica” premii uznaniowej wiąże pracodawcę?

Pracownik nie może domagać się wypłaty premii uznaniowej – chyba, że pracodawca wyraźnie mu ją przyzna. Czy jednak każda obietnica przyznania określonej premii oznacza zobowiązanie do jej wypłaty? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 17 listopada 2016 r., sygn. akt II PK 225/15.

154

Ustne ustalenia z kandydatem mogą okazać się wiążące

Określone zachowania pracodawcy wobec kandydata do pracy mogą wskazywać na to, że strony zawarły ustną umowę przedwstępną. Czyli, że pracodawca zobowiązał się w przyszłości zatrudnić kandydata. Tak wynika z wyroku SN z 20 października 2016 r., sygn. akt I BP 7/15.

Kiedy sąd nie przywróci pracownika mimo, że zwolnienie było wadliwe?

Jeśli sąd uzna, że po przywróceniu do pracy wadliwie zwolniony pracownik powróci do nagannego zachowani, które spowodowało jego zwolnienie, to nie przywróci pracownika do pracy, ale zasądzi na jego rzecz odszkodowanie. Potwierdza to wyrok SN z 23 listopada 2016 r., II PK 222/15.

153

Jak obniżony wiek emerytalny wpłynie na ochronę przedemerytalną?

Nowelizacja sprawia, że niektórzy pracownicy będą chronieni jeszcze po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeśli bowiem ochrona przedemerytalna pracownika rozpocznie się jeszcze przed 1 październikiem 2017 r., obejmie 4 lata liczone od „starego”, czyli wyższego wieku przedemerytalnego. Gdy zaś pracownik uzyskałby „stary” wiek emerytalny po 1 października 2017 r., to 4 lata ochrony będą liczone od tej daty.

Wydanie specjalne nr 44

Regulamin pracy i regulamin wynagradzania

Od 2017 roku regulamin pracy i regulamin wynagradzania zasadniczo muszą tworzyć wyłącznie pracodawcy zatrudniający 50 (a nie jak dotąd – 20 pracowników).Jednakże nawet wówczas, gdy nie musimy wprowadzać ww. regulaminów, ich wprowadzenie może się opłacić. Dobrze ustalony regulamin pracy czy wynagradzania pozwala bowiem wyjaśnić i uporządkować wiele kwestii w jednym miejscu oraz pomaga unikać konfliktów w firmie. Jak sprawić, aby wprowadzenie obu regulaminów nie było wypełnieniem bezsensownego obowiązku, lecz stało się skutecznym narzędziem prowadzenia polityki kadrowej? Jak uniknąć błędów? Jak oszczędzić sobie pracy przy wprowadzaniu regulaminów? Przeczytaj ten numer i zastosuj porady oraz gotowe wzory!