Zwalniamy jednego – zwrócimy dopłaty na wszystkich?

Jeśli pobieramy dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na podstawie nowego art. 15gg specustawy COVID i zwalniamy jednego z pracowników, ryzykujemy obowiązek zwrotu dotacji na wszystkich pracowników objętych umową.

Co tarcza 4.0 zmieniła w ochronie przed zwolnieniem?

Tzw. Tarcza 4.0 wprowadziła pewne zmiany co zasad pobierania dofinansowania wynagrodzeń pracowników z FGŚP i od starosty (z PUP). Zmiany te mogą wpłynąć na ochronę pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Publikujemy więc zaktualizowaną tabelę dotyczącą pracowników chronionych w związku z pobieraniem przez pracodawcę dopłat do ich pensji.

Skutki błędów w świadectwach: czy epidemia pomoże?

Załóżmy, że przez zamieszanie związane z epidemią lub z pracą zdalną jednemu pracownikowi wydano świadectwo pracy z kilkutygodniowym opóźnieniem, a inny otrzymał świadectwo z błędami. W związku z tym pracownicy zażądali odszkodowania za błędy przy wydawaniu świadectwa pracy. Czy je otrzymają? Czy fakt, że firma działała w warunkach epidemii pomoże pracodawcy „obronić się”? Sprawdź.

Obniżenie etatu na podstawie tarczy antykryzysowej – co budzi wątpliwości w praktyce?

Wspominaliśmy już o obniżeniu etatu na podstawie tarczy antykryzysowej. Mamy jednak wiele nowych pytań z praktyki. Np. kogo obejmuje porozumienie o obniżeniu etatu, jak je przedłużyć lub skrócić itp. Są też pytania o stosowanie w praktyce obniżonego etatu w trybie antykryzysowym – np. jak wówczas ewidencjonować czas pracy, jaki przyznać urlop czy inne uprawnienia itd. Sprawdź rozwiązania i uniknij błędów.

ZUS po raz kolejny będzie rozpatrywał złożone już wnioski o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

Sejm przyjął i przekazał do Senatu zmiany przepisów, na podstawie których wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy posiadali nadpłatę lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem, z urzędu (bez dodatkowego wniosku) zostaną ponownie rozpatrzone przez ZUS. Wnioski te zostaną rozpatrzone, nawet jeśli wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek.

„Antykryzysowe obniżenie etatu” – czy musimy wpisać limit godzin płatnych jak nadgodziny?

Pytanie: Zawarliśmy z przedstawicielami załogi porozumienie w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników na podstawy ustawy antykryzysowej COVID-19. Czy w związku z tym obniżenie etatu musimy wpisać pracownikom do umów o pracę wymiar czasu pracy po przepracowaniu którego należy się oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek za godziny nadliczbowe (art. 151 § 5 kp)?

Praca zdalna: co zmieniła Tarcza 4.0?

Nadal możemy polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Ale musimy już uwzględnić sytuację pracownika np. warunki w domu. Za to możemy nakazać, aby osoba pracująca zdalnie prowadziła ewidencję czynności. Jak zastosować te zmiany? Co jeszcze innego zmieniła Tarcza 4.0 w zakresie pracy zdalnej? Sprawdź.

Nie będzie obowiązku mierzenia temperatury

Nie planujemy wprowadzenia obowiązku mierzenia temperatury ciała pracownikom jako sposobu uniknięcia rozprzestrzeniania się koronawirusa – powiadomił resort pracy. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.

Jak szybciej zakończyć zakaz konkurencji (tarcza 4.0)?

Tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje m.in. możliwość szybkiego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji i – dzięki temu – możliwość uniknięcia ponoszenia związanych z nią kosztów. Na jakich warunkach może się odbyć rezygnacja z zakazu? Sprawdź.

Jak inspekcja pracy prowadzi kontrole w czasie pandemii? Poznaj 8 wytycznych

Od końca czerwca inspektorzy pracy wykonują już swoje zadania w pełnym zakresie. Jednak muszą zachowywać specjalne procedury bezpieczeństwa, aby nie zachorować na COVID-19. Jakie są obecnie wytyczne co do kontroli?