WYDANIE ONLINE

Nie wolno wydawać świadectwa pracy z wyprzedzeniem. Przykładowo: jeśli stosunek pracy ustaje w niedzielę 30 listopada 2014 r., nie należy wydawać go w piątek 28 listopada. Tak wynika z nowego stanowiska Ministerstwa Pracy.

czytaj więcej »

Święto 1 listopada przypada w sobotę. Jeśli jest ona wolna z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, należy udzielić jeszcze jednego dnia wolnego.

czytaj więcej »

Zwolnione z podatku są otrzymane przez pracowników odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają z układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów. Tak przewiduje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

czytaj więcej »

Aby pracodawca mógł skorzystać z nowego zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP, wystarczy sam fakt zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia. Długość trwania umowy nie ma wpływu na prawo do tego zwolnienia. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Pracy na interpelację poselską nr 26746.

czytaj więcej »

Najważniejsza z planowanych zmian, kumulacja tytułów do ubezpieczeń, ma wejść w życie znacznie później, niż pierwotnie zakładano. Taką poprawkę zgłosiła sejmowa podkomisja ds. rynku pracy.

czytaj więcej »

Zgoda lekarza na czas pracy według ogólnych zasad nie zobowiązuje do zmiany stawki wynagrodzenia. Tak wynika z nowego stanowiska inspekcji pracy.

czytaj więcej »

Umowa o pracę na czas określony zawarta na okres dłuższy niż 24 miesiące w okresie od 21 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. jest umową na czas nieokreślony .Tak wynika z uchwały 7 sędziów SN z 23 września 2014 r. (sygn. III PZP 2/14),

czytaj więcej »

Nauczyciel nie może jednocześnie pozywać szkoły o przywrócenie do pracy, żądając uznania bezskuteczności złożonego wypowiedzenia stosunku pracy i składać wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Tak wynika z uchwały SN z 18 września 2014 r., sygn. akt III PZP 3/14.

czytaj więcej »

Przesyłanie bez zezwolenia pracodawcy bazy danych klientów przez pracownika na swój prywatny adres e-mailowy stanowi naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i może być ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. Tak wynika z wyroku SN z 11 września 2014 r. (sygn. akt: II PK 49/14).

czytaj więcej »

Gdy jest tylko jeden wspólnik spółki z o.o., płaci składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Gdy zaś wspólników jest kilku – nie ma takiego obowiązku. Trybunał Konstytucyjny właśnie potwierdził, że to zróżnicowanie jest zgodne z ustawą zasadniczą (w wyroku z 25 września 2014 r., sygn. akt: SK 4/12).

czytaj więcej »

Przepisy powszechne nie regulują zasad wykorzystania środków socjalnych na potrzeby załogi u danego pracodawcy ani sposobów ustalania sytuacji socjalnej osób ubiegających się o świadczenia. Obie te kwestie musi szczegółowo wskazywać regulamin funduszu socjalnego. Tak wynika z niedawnej odpowiedzi Ministerstwa Pracy, które nie widzi potrzeby sprecyzowania przepisów w tym zakresie.

czytaj więcej »

Aby uzyskać dodatkowe 10 dni urlopu, trzeba przepracować rok od zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Do tego roku wlicza się także urlop wychowawczy – po jego zakończeniu. Tak wynika z nowego stanowiska Ministerstwa Pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicy zatrudnionej na umowę o pracę, ale na czas zastępstwa będącej w ciąży powinno się przedłużyć umowę o pracę do czasu porodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi przysługiwała premia miesięczna przyznawana za dobre sprawowanie, brak kar porządkowych, brak spóźnień w poprzednim miesiącu i brak nieobecności. Ostatecznie jednak o jej przyznaniu decydował przełożony. Pracownik był bardzo długo chory, następnie wrócił na 1 miesiąc i otrzymał premię. Jednocześnie wypowiedziano mu umowę o pracę. Potem znowu był nieobecny przez 2 miesiące z powodu zwolnienia z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia (za które w związku z nieobecnością nie dostał premii), po czym jego stosunek pracy się rozwiązał. W jaki sposób wliczyć tę premię przy liczeniu odprawy ekonomicznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica wyszła za mąż. Czy do zmiany nazwiska konieczny jest akt małżeństwa, czy dowód osobisty, czy też jedno i drugie?

czytaj więcej »

W 2015 roku pracodawca będzie musiał zapłacić pracownikowi pełnoetatowemu co miesiąc przynajmniej 1.750 zł – po zsumowaniu wszystkich stałych i zmiennych składników wynagrodzenia. Jednak wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny nie można wliczyć do stawki minimalnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik produkcji wykonuje na polecenie pracodawcy prace brygadzisty: organizuje pracę danego wydziału i nadzoruje podległych pracowników. Sprawdził się w tej funkcji i firma chce zmienić mu stanowisko. Czy osoba, która wykonuje prace produkcyjne oraz nadzoruje ekipę pracowników, może mieć stanowisko: „brygadzista pracujący” lub „brygadzista/pracownik produkcji”? Czy osoba ta powinna odbyć szkolenie dla kierujących pracownikami?

czytaj więcej »

wiper-pixel