WYDANIE ONLINE

Przełom starego i nowego roku to tradycyjnie czas podejmowania decyzji co do działalności socjalnej pracodawcy. Nie tylko odnośnie do tego, czy nadal prowadzić zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). Ale także tego, czy dokonać zmian w regulaminie funduszu: zmodyfikować świadczenia albo zakres osób uprawnionych. Pracodawca ma bardzo dużą swobodę w tym zakresie. Ograniczają go jednak trzy ważne warunki:– świadczenia nie mogą być przyznawane wszystkim pracownikom na takich samych zasadach, – przyznanie świadczenia lub jego wysokość muszą zależeć od tzw. kryteriów socjalnych,– nie można odgórnie wyłączać z kręgu uprawnionych osób, którym ustawa o ZFŚS daje prawo do korzystania z funduszu (chodzi tu głównie o emerytów – byłych pracowników zakładu).

czytaj więcej »

wiper-pixel