WYDANIE ONLINE

Aby stwierdzić, czy dwóm pracownikom należy płacić takie samo wynagrodzenie, trzeba sprawdzić dwie rzeczy. Po pierwsze, czy wykonywana przez nich praca jest pracą jednakową albo przynajmniej pracą o jednakowej wartości. Po drugie, czy są obiektywne kryteria (np. staż pracy), w oparciu o które można legalnie zróżnicować pensje nawet na identycznych stanowiskach.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. więcej pracodawców będzie mogło ubiegać się o refundację ze środków PFRON dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Zmniejszą się również warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń tych osób.

czytaj więcej »

W nowym roku – podobnie jak w poprzednim – będą 2 święta przypadające w sobotę (15 sierpnia i 26 grudnia). Jeśli zakład nie pracuje w soboty, za każdy z tych dni trzeba będzie oddać po dodatkowym dniu wolnym.

czytaj więcej »

Ministerstwo chce wprowadzić dwa limity dotyczące umów na czas określony: limit liczby takich umów i długości ich trwania. Z drugiej strony otwiera furtkę, która pozwoli te ograniczenia ominąć.

czytaj więcej »

Pracownik, który po godzinach jeździ służbowym autem, dostanie niższą pensję. Ale ten, który dojeżdża do pracy zakładowym autobusem, nie straci z tego powodu na wynagrodzeniu. Tak wynika z przyjętej już przez Sejm i Senat ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Zgoda pracownika na zwolnienie z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia nie będzie już konieczna. Za to pracodawca będzie miał wyraźny obowiązek zapłacenia pracownikowi za pozostały czas okresu wypowiedzenia.

czytaj więcej »

Inspekcja pracy powinna otrzymać dodatkowe, nadzwyczajne uprawnienia. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wniesionego do Sejmu 5 listopada 2014 r. przez posłów SLD.

czytaj więcej »

Przewidziana w Karcie Nauczyciela odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych przysługuje nauczycielowi, z którym najpierw rozwiązano stosunek pracy, a który następnie – jako osoba fizyczna – przejął do prowadzenia szkołę, w której był zatrudniony. Tak wynika z wyroku SN z 28 października 2014 r., I PK 58/14.

czytaj więcej »

Jeśli pracownika bezprawnie zwolniono dyscyplinarnie i został on w związku z tym przywrócony do pracy, to wręczenie mu wypowiedzenia zaraz po powrocie do pracy może być uznane za próbę obejścia przepisów. Tak wynika z wyroku SN z 4 listopada 2014 r., II PK 16/14.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że np. pracownik dochodzi przed sądem odszkodowania i przegrywa sprawę, a potem składa nowy pozew o świadczenie właściwe (np. o wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy). Ten pierwszy pozew – nawet oddalony – przerywa bieg przedawnienia roszczenia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 4 listopada 2014 r., II PK 11/14.

czytaj więcej »

wiper-pixel