WYDANIE ONLINE

Jest sposób, aby pracownik przedłużył sobie ochronę przed wypowiedzeniem umowy z ok. 4 do aż 5 lat po porodzie. Potwierdziła to nowa interpretacja Ministerstwa Pracy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. regułą stanie się przekazywanie przez płatników PIT administracji podatkowej deklaracji i informacji o dochodach podatników w formie elektronicznej. Mali płatnicy, choć zachowają możliwość złożenia dokumentów w formie papierowej, będą mieli znacznie skrócony czas na ich przygotowanie .

czytaj więcej »

Nie tylko pracownicy, ale także inne osoby wykonujące pracę za wynagrodzeniem – bez względu na podstawę prawną zatrudnienia – będą mogły tworzyć i wstępować do związków zawodowych. Nad zmianą przepisów w tym kierunku pracuje resort pracy.

czytaj więcej »

Pozostające ze sobą w zbiegu umowy zlecenia będą oskładkowane – ale od 2016 roku. Natomiast członkowie rad nadzorczych już teraz zostaną objęci ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która została już zaakceptowana przez Sejm i Senat.

czytaj więcej »

Dofinansowanie otrzymają pracodawcy także tych niepełnosprawnych, którzy stopień niepełnosprawności uzyskali w poprzednim zakładzie.

czytaj więcej »

Inspekcja pracy nadal apeluje o większe uprawnienia oraz o wprowadzenie obowiązku potwierdzania umowy o pracę na piśmie przed zatrudnieniem. Na poparcie przedstawiła alarmujące dane z kontroli przeprowadzonych w ciągu ostatnich 6 lat.

czytaj więcej »

NSZZ „Solidarność” uważa, że 33 miesiące trwania umów na czas określony to za dużo. Proponuje 24 miesiące.

czytaj więcej »

Do rozpoznania odwołania członka korpusu służby cywilnej wniesionego od oceny okresowej  właściwy jest sąd rejonowy. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 18 listopada 2014 r., sygn. akt II PZP 2/14.

czytaj więcej »

Osoba pracująca w komórce kontrolnej sama powinna przestrzegać przepisów i procedur obowiązujących daną jednostkę. Ich łamanie staje się samodzielną podstawą do wypowiedzenia umowy o pracę. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 19 listopada 2014 r., sygn. akt III PK 21/14.

czytaj więcej »

wiper-pixel