WYDANIE ONLINE

Urlopy rodzicielskie nie pozbawiają już pracownika trzynastki. Jednak np. za czas urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego jej wysokość jest  ograniczona. Nie liczy się jej bowiem z zasiłku macierzyńskiego, a tylko ze składników wypłacanych równolegle z tym zasiłkiem, które nie wchodzą do jego podstawy, np. dodatku stażowego.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. z obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych zostali zwolnieni ci pracodawcy, którzy przetwarzają je wyłącznie w formie papierowej i bez danych wrażliwych. Zbiorów nie muszą rejestrować także firmy, które powołały u siebie administratora bezpieczeństwa informacji (ABI).

czytaj więcej »

Staż na wyższy stopień awansu zawodowego będzie można przedłużyć o okres, w którym nauczyciele korzystają z urlopów z tytułu rodzicielstwa. Tak przewiduje przyjęta przez Sejm nowelizacja Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

Nie trzeba już potwierdzać do 30 kwietnia prawidłowości danych wykazanych w miesięcznych raportach do ZUS za rok poprzedni. Tak wynika z obowiązującej już ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia wypłacanego cudzoziemcowi (spoza UE) na stanowisku pracy wymagającym wysokich kwalifikacji.

czytaj więcej »

Niemiecka administracja chce, aby każdy pracownik wykonujący pracę na terenie Niemiec – nawet kierowca będący tam przejazdem – dostawał niemiecką stawkę minimalną – 8,5 euro za godzinę pracy.

czytaj więcej »

Powołanie pracownika na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie musi oznaczać ustania dotychczasowej umowy o pracę lub jej zmiany. Ważna jest wola stron. Tak wynika z wyroku SN z 18 listopada 2014 r., sygn. II PK 5/14.

czytaj więcej »

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę można wręczyć pracownikowi… kolejne wypowiedzenie – np. połączone ze skróceniem okresu wypowiedzenia. Będzie skuteczne, jeśli rozwiąże stosunek prac wcześniej niż poprzednio złożone pismo. Tak wynika z wyroku SN z 25 listopada 2014 r., sygn. III PK 11/14.

czytaj więcej »

Pracodawcy zupełnie nie opłaca się wypowiadać umowy osobie chronionej. Nie dość, że może zostać przywrócona do pracy, to otrzyma wynagrodzenie za cały okres od rozwiązania umowy aż do ponownego zatrudnienia. I to nawet w przypadku gdy przez część tego okresu nie była już szczególnie chroniona. Tak wynika z postanowienia SN z 16 grudnia 2014 r., sygn. I PZP 6/14.

czytaj więcej »

Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na okres próbny w kilka minut po jej zawarciu jest nadużyciem prawa. Tak wynika z wyroku SN z 16 grudnia 2014 r., I PK 125/14.

czytaj więcej »

Pracownik skończył już pracę i zmierzał do wyjścia z zakładu, ale doznał uszczerbku. To też należy traktować jako wypadek przy pracy. Tak wynika z wyroku SN z 20 listopada 2014 r., I UK 120/14.

czytaj więcej »

Nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym nie ma roszczenia do szkoły o samo stworzenie możliwości zatrudnienia na pełny etat i tym samym – przywrócenia do pracy. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2014 r., sygn. I PK 91/14.

czytaj więcej »

Początek roku to czas tworzenia planów urlopowych. Często pojawia się problem, jak rozliczać urlop pracownika, który w zeszłym roku miał tzw. pierwszy urlop. Urlop ten staje się w 2015 roku zwykłym urlopem zaległym, który można odnotować w planie urlopów i którego należy udzielić do 30 września 2015 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony na 1/4 etatu. Czy można zaplanować mu w rozkładzie pracę po 12 godzin na dobę? Czy nie spowoduje to planowania godzin nadliczbowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie minimalne wynagrodzenie powinnam wypłacić pracownikowi 2 stycznia 2015 r. za grudzień 2014 roku: 1.680 zł czy 1.750 zł brutto?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica korzysta z przerwy na karmienie dziecka piersią i godzinę wcześniej wychodzi z pracy. Chce mieć dyżury medyczne w sobotę. Czy pracując w pozostałe dni krócej, może na dyżurze pracować normalną dniówkę, czy też powinna korzystać z 1-godzinnej przerwy na karmienie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie od 27 listopada 2014 r. do 2 grudnia 2014 r. z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Następnie złożyła własne zwolnienie lekarskie od 28 listopada 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. Czy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy, czy wynagrodzenie za czas choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik od 23 grudnia 2014 r. do 5 stycznia 2015 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. W tym okresie (na 24 grudnia 2014 r.) przypadł dzień wolny, który pracodawca wyznaczył wszystkim pracownikom firmy za 1 listopada br. (święto przypadające w sobotę). Czy w takim wypadku dzień wolny za listopadowe święto pracownik może wykorzystać w innym terminie?

czytaj więcej »

Są różne przypadki gdy pracownik po 182 dniach choroby jest nadal chory. Czasem czeka na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego lub renty. Bywa też, że nie dostał świadczenia rehabilitacyjnego, a wciąż przynosi zwolnienia lekarskie. Albo że w ogóle „znika” bez wieści.Przedstawiamy gotowe ścieżki postępowania w takich sytuacjach. Mogą się przydać zwłaszcza teraz, w „sezonie chorobowym”.

czytaj więcej »

wiper-pixel