WYDANIE ONLINE

Od 1 kwietnia br. zatrudniając pracownika w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę, nie trzeba kierować go na wstępne badania lekarskie, chyba że warunki pracy w nowym miejscu zatrudnienia różnią się od poprzednich. Dotyczy to jednak tylko badań wykonanych po 31 marca 2015 r.

czytaj więcej »

W ostatnich miesiącach związkowcy i pracodawcy zgłaszali swoje uwagi do projektu zmian dotyczącego umów terminowych (m.in. wprowadzającego limit 33 miesięcy trwania takich umów). Jednak nowy projekt, jaki ministerstwo pracy przedstawiło po tych konsultacjach, niewiele różni się od wstępnych propozycji.

czytaj więcej »

Wyraźny zakaz dyskryminacji ze względu na korzystanie z uprawnień rodzicielskich oraz rozszerzenie kręgu uprawnionych do urlopu macierzyńskiego – to tylko dwie z kilku propozycji prezydenckiego projektu tzw. ustawy rodzinnej.

czytaj więcej »

Przy obliczaniu tzw. efektu zachęty metodą ilościową od 2015 roku trzeba wziąć pod uwagę także zatrudnienie w przedsiębiorstwach powiązanych i partnerskich. Tak wynika z nowego stanowiska BON.

czytaj więcej »

Dotychczas nie było jednego, narzuconego przepisami skierowania pracownika na badania wstępne, okresowe i kontrolne. Nowe rozporządzenie ma to jednak zmienić.

czytaj więcej »

Organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, komunikacja, rzetelność i terminowość – takie elementy będą brane pod uwagę przy pierwszej ocenie pracownika służby cywilnej.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik, np. oprócz nagrody jubileuszowej lub odprawy emerytalnej, otrzyma od pracodawcy upominek rzeczowy, będzie musiał zapłacić większy podatek. Inaczej jest jednak w przypadku kwiatów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-944/14/MK.

czytaj więcej »

Roszczenia ze stosunku pracy (w szczególności roszczenia związane z wypadkiem przy pracy przysługujące pracownikowi wobec pracodawcy) ulegają przedawnieniu z upływem czasu wskazanego w przepisach ustawowych. Jednak w pewnych sytuacjach, ściśle przewidzianych prawem, bieg przedawnienia zostaje przerwany, a to oznacza, że termin przedawnienia po ustaniu przeszkody zacznie biec od początku.

czytaj więcej »

Umowa o zakazie konkurencji nie przechodzi na nowego pracodawcę w trybie art. 23[1] Kodeksu pracy, gdyż nie jest przedmiotowo istotnym elementem stosunku pracy. Tak wynika z wyroku SN z 11 lutego 2015 r., sygn. I PK 123/14.

czytaj więcej »

Spółka nie może zawrzeć umowy o pracę na stanowisku prezesa zarządu z osobą, która jest dominującym udziałowcem w spółce. Taka umowa jest bezwzględnie nieważna. Tak wynika z wyroku SN z 11 lutego 2015 r., I UK 211/14.

czytaj więcej »

Pracodawca nie musi udzielać urlopu wypoczynkowego pracownicy na okres przypadający po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (lub rodzicielskiego) i następującego po nim zwolnienia lekarskiego, jeżeli jest ona nadal niezdolna do pracy z powodu choroby. Tak wynika z wyroku SN z 24 lutego 2015 r., II PK 84/14

czytaj więcej »

Tylko w bardzo wyjątkowych okolicznościach pracodawca może zwolnić osobę, która stała się niepełnosprawna w trakcie trwania stosunku pracy. Potwierdza to wyrok z 12 listopada 2014 r. (sygn. akt I PK 74/14).

czytaj więcej »

Pracodawca nie musi zatrudniać niewydajnego pracownika, który uzyskuje porównywalnie najniższe wyniki. I to nawet w przypadku gdy nie ma w tym jego winy, niestaranności lub niesumienności pracowniczej. Tak wynika z wyroku SN z 24 lutego 2015 r., II PK 87/14.

czytaj więcej »

Pytanie: Wysyłam dwóch pracowników w delegację (piątek, sobota, niedziela). Podwładni pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00. Jadą na targi w piątek o 8.00 rano, do wieczora. Pracują w sobotę od 10.00 do 18.00 i w niedzielę między 9.00 a 18.00, po czym wracają do domu (jeden z pracowników prowadzi auto służbowe – 2 godziny drogi do domu). Jak rozliczyć taką delegację? Ile wolnego należy im się za te dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik rano źle się poczuł, zgłosił więc z urlop na żądanie i poszedł do lekarza. Następnie otrzymał od lekarza zwolnienie obejmujące także ten dzień (w którym zgłosił urlop na żądanie). Czy taki urlop należy uznać za wykorzystany? Czy pracownik w związku z tym ma nadal prawo do 4 dni urlopu na żądanie w roku, czy już tylko do 3?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy płatny czas wolny należy się tylko na czas szkoleń/studiów zleconych przez pracodawcę (a nie z własnej inicjatywy pracownika za zgodą pracodawcy)? Co z pracownikami, którzy szkolą się na własną rękę i korzystają z urlopów bezpłatnych? Gdy pracownik wykorzystuje taki urlop np. co drugi piątek, pracodawca dowie się w końcu o tym, że pracownik się dokształca. Czy wówczas nie staje się to szkoleniem za zgodą pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Były pracownik złożył podanie z prośbą o skserowanie i potwierdzenie za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów znajdujących się w jego aktach osobowych celem przedłożenia ich do ZUS. Czy można mu wydać takie dokumenty?

czytaj więcej »

Pod koniec lutego sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej zaakceptowała „Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015”. Na podstawie tego dokumentu można wyciągnąć wnioski, jakie podmioty i branże PIP ma zamiar szczególnie kontrolować w 2015 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel