WYDANIE ONLINE

Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych, ten ostatni może domagać się udzielenia urlopu szkoleniowego (w niektórych przypadkach) albo zwolnienia na czas zajęć i dojazdu na nie. Pracodawca może też dobrowolnie przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia i sfinansować np. czesne, noclegi lub podręczniki. Może też żądać ich zwrotu w razie nieukończenia podnoszenia kwalifikacji – jednak to już powinien zapisać w umowie szkoleniowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel