WYDANIE ONLINE

Gdy pracownik otrzyma wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy ma czas do połowy okresu wypowiedzenia na ewentualne odrzucenie zmian (jeśli to zrobi, umowa rozwiąże się). Powstało jednak pytanie, jak liczyć połowę okresu wypowiedzenia. Ostatnio ministerstwo pracy oraz inspekcja pracy zajęły stanowisko w tej kwestii.

czytaj więcej »

Dodatkowy urlop macierzyński będzie zlikwidowany. W zamian zostanie wydłużony maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego. Z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego będzie można skorzystać aż do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat. To tylko kilka z wielu zmian wprowadzonych tzw. ustawą rodzinną. Została już ona ostatecznie przyjęta i wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Osobom, które urodziły lub adoptowały dziecko, ale nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego od 2016 roku będzie wypłacane przez rok 1.000 zł świadczenia rodzicielskiego. Tak przewiduje podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. wolne od podatku będzie dofinansowanie do czesnego za żłobek lub przedszkole dziecka pracownika ze środków obrotowych pracodawcy. Pracodawcy natomiast zyskają możliwość wliczenia tych świadczeń, a także środków przeznaczonych na utworzenie i prowadzenie przyzakładowych klubów dziecięcych, żłobków i przedszkoli, w koszty.

czytaj więcej »

Pracodawca nie musi odprowadzać składek ZUS w związku z opłacaniem za pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich składek na ubezpieczenie grupowe. Potwierdził to ZUS (decyzja z 13 lipca 2015 r. nr 284, znak: DI/100000/43/477/2015).

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z Europejską Kartą Społeczną przepisów określających zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w niedzielę i święta. Wniosek w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich.

czytaj więcej »

W sierpniu minęły dwa lata od wejścia w życie zmian wprowadzających elastyczny czas pracy. Pracodawcy coraz chętniej korzystają z tych rozwiązań. Ale zdarzają im się nadużycia.

czytaj więcej »

Świadczenie na zakup artykułów szkolnych może być zapomogą wypłacaną z funduszu socjalnego. Jest ona zasadniczo wolna od podatku. Musi jednak zależeć od sytuacji osoby uprawnionej.

czytaj więcej »

Użytkowanie samochodu służbowego w celu przejazdu z miejsca wykonywania zlecenia do miejsca zamieszkania i z powrotem, a także jego parkowanie i garażowanie w miejscach wskazanych w umowie (m.in. w miejscu zamieszkania) nie stanowi dla zleceniobiorcy przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji wydanej 19 czerwca 2015 r. (sygn. IBPBII/1/4511-245/15/MK).

czytaj więcej »

Nie tylko całkowite wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia, albo duże opóźnienia, ale nawet niewielkie (kilkudniowe) zaległości płatnicze mogą być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika. A wówczas ten ostatni może zwolnić się bez wypowiedzenia i żądać od pracodawcy odszkodowania. Tak wynika z wyroku SN z 18 marca 2015 r., sygn. akt I PK 197/14.

czytaj więcej »

Umowa z członkiem zarządu spółki zawarta przez inny organ niż rada nadzorcza lub pełnomocnik właścicieli jest bezskuteczna do momentu jej potwierdzenia przez uprawniony podmiot. Jednak zanim takie potwierdzenie nastąpi, może zostać nawiązana umowa o pracę przez dopuszczenie do jej wykonywania, o treści wynikającej z tego dopuszczenia. Tak wynika z wyroku SN z 2 lipca 2015 r., sygn. akt III PK 142/14.

czytaj więcej »

Pracownik będzie mógł wybrać: albo skorzysta z dni wolnych na dziecko tak jak dotąd, w wymiarze dniówek roboczych, albo będzie mógł korzystać z tego zwolnienia na godziny (czyli np. na część dnia). Tak wynika z uchwalonej ustawy rodzinnej, która wejdzie w życie w 2016 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik   zatrudniony na pełny etat ma usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Chcielibyśmy zatrudnić osobę na jego zastępstwo. W  związku z tym, że mamy  zatrudnionego pracownika  na 3/4 etatu chcielibyśmy  mu  zwiększyć  etat  i dać druga umowę na zastępstwo na 1/4 etatu (zakres prac  na obu umowach taki sam),  natomiast  na pozostałą część  etatu tj. na 3/4 zatrudnić druga osobę. Czy takie rozwiązanie będzie zgodne z Kodeksem pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Od kiedy obowiązuje zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy za pracownicę urodzoną 23 lipca 1960 r.? Czy zwolnienie będzie obowiązywać od lipca, czy sierpnia 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwa jest refundacja zakupu okularów korygujących wzrok w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku konserwatora w stacji uzdatniania wody, jeśli pracownik ten przez jeden miesiąc w kwartale (cztery miesiące w roku) robi odczyty wody i w tym czasie pracuje przez 8 godzin przy obsłudze monitora ekranowego?

czytaj więcej »

Pytanie: W umowie zlecenia mamy zapis dotyczący nadzoru przez zleceniodawcę nad wykonywaniem zadań przez zleceniobiorcę. Jest to ryzykowne, więc chcę to poprawić. Czy mogę to zrobić aneksem do umowy, czy trzeba rozwiązać umowę zlecenia i zawrzeć nową?

czytaj więcej »

Na początku 2016 roku wejdą w życie nowe limity umów terminowych. Powstało pytanie, jak ta nowelizacja wpłynie na przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu. Na przykład, co w przypadku, gdy przedłużana umowa naruszy limit 33 miesięcy trwania umów na czas określony. Większość specjalistów uważa, że w tej sytuacji umowa nie powinna przekształcić się w bezterminową.

czytaj więcej »

wiper-pixel