WYDANIE ONLINE

Za kilka miesięcy wejdą w życie duże zmiany dotyczące umów na czas określony. Nowelizacja nie zmienia jednak odrębnych zasad wydawania świadectw pracy po umowach terminowych. Te – choć obowiązują już kilka lat – nadal powodują wiele problemów i błędów. Pracodawcy często zapominają wydać świadectwa za umowy terminowe, gdy pracownik przechodzi na umowę bezterminową. Wątpliwości budzi też np. przenoszenie urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w trakcie kolejnej umowy. Na szczęście, niektóre dylematy rozstrzygnęły wydane w ostatnich latach stanowiska urzędowe. Oto numer specjalny, który wyjaśnia na przykładach i wzorach zasady:- wydawania świadectwa pracy oraz - wypełniania jego poszczególnych punktów.

czytaj więcej »

wiper-pixel