WYDANIE ONLINE

Choć ostatnia nowelizacja upodobniła okresy wypowiedzenia umów terminowych i bezterminowych, to jedna istotna różnica została. Wypowiadając umowę na czas nieokreślony trzeba podać przyczynę wypowiedzenia. Dobrze skonstruowana przyczyna wypowiedzenia ma spełniać trzy warunki. Musi być prawdziwa, konkretna i aktualna. Nie jest łatwo sprostać tym wymogom. Pokazuje to bogate orzecznictwo sądów pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel