WYDANIE ONLINE

Każda zmiana warunków zatrudnienia wymienionych w informacji z art. 29 kp, wymaga zaktualizowania tej informacji. A ponieważ teraz okresy wypowiedzenia umów terminowych są zmienne, to oznacza też częstsze aktualizowanie wspomnianej informacji. Chyba, że pracodawca odnotuje w niej także przyszłe zmiany. Jednak inspekcja nie pochwala takiego rozwiązania.

czytaj więcej »

Oprócz pracowników, także zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła i samozatrudnieni będą mogli tworzyć związki i przystępować do nich. Ale dopiero po 6 miesiącach zatrudnienia. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, skierowanego w marcu do konsultacji społecznych.

czytaj więcej »

W 2016 roku odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały ponownie zamrożone – jak w ostatnich kilku latach. Wskaźniki są więc identyczne, jak w 2015 roku.

czytaj więcej »

Niebawem czekają nas kolejne zmiany w Kodeksie Pracy. Tym razem mają one dotyczyć dookreślenia zakazu zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

czytaj więcej »

Jeżeli przed wypłatą wynagrodzenia okaże się, że minimalna stawka 12 zł za godzinę wykonywania zlecenia nie jest zachowana, zatrudniający będzie musiał odpowiednio wyrównać wynagrodzenie. Trzeba więc będzie przeliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy na godziny. Tak wynika z przygotowywanej nowelizacji ustawy o płacy minimalnej, która ma wejść w życie w drugiej połowie 2016 roku.

czytaj więcej »

W czerwcu 2016 r. ma zacząć obowiązywać nowa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt określa m.in. obowiązki pracodawcy delegującego pracowników do pracy na terenie Polski.

czytaj więcej »

Kierowcy wykonujący transport międzynarodowy mają zostać objęci stałym ryczałtem na pokrycie kosztów podróży służbowej. Uwzględni on m.in. limit za nocleg. Ryczałt noclegowy nie będzie wypłacany, jeżeli pracodawca zapewni kierowcy nocleg w kabinie o odpowiednim standardzie.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało stanowisko, w którym odniosło się do wątpliwości związanych z rozliczaniem, począwszy od 2 stycznia 2016 r., zwolnienia na dziecko (art. 188 kp) udzielanego nauczycielom w wymiarze godzinowym.

czytaj więcej »

Członek zarządu spółki nie odpowiada za długi z tytułu nieopłaconych składek ZUS za okres po skutecznym i zgodnym z prawem odwołaniu go z zarządu, jeżeli niewypłacalność spółki nastąpiła po jego odwołaniu. Tak wynika z wyroku SN z 1 marca 2016 r., sygn. akt I UK 91/15.

czytaj więcej »

Pracownik samorządowy może nabyć prawo do nagrody jubileuszowej w momencie rozwiązania stosunku pracy, jeśli pozostało mu 12 miesięcy do jej nabycia. Pod warunkiem jednak, że w chwili rozwiązania stosunku pracy występuje związek przyczynowy między rozwiązaniem umowy i przejściem pracownika na emeryturę lub rentę. Tak wynika z wyroku SN z 8 marca 2016 r., sygn. akt II PK 15/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel