WYDANIE ONLINE

Od 2016 roku obowiązują zmienione przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (zob. m.in. poprzedni numer „Aktualności…”). Ale jak obecnie prawidłowo wypełnić wnioski o te urlopy? Co dokładnie ma taki wniosek zawierać? Oto przykłady 7 najczęstszych wniosków rodzicielskich z opisem.

czytaj więcej »

Pojawiły się głosy, że limit 33 miesięcy umów terminowych liczony od 22 lutego 2016 r. upływa już 7 (a nie 21) listopada 2018 r. Te pomysły zdementowało ostatnio ministerstwo pracy. Co nie zmienia faktu, że chcąc wypowiedzieć długą umowę jeszcze jako terminową (czyli bez podawania przyczyny) trzeba to zrobić najpóźniej we wrześniu 2018 r. Dlaczego?

czytaj więcej »

Rząd przedstawił kolejny projekt w sprawie płacy minimalnej zleceniobiorcy. Nie wprowadza już (jak poprzednia wersja) obowiązkowej ewidencji godzin pracy zleceniobiorcy. Za to ustala obowiązek płacenia zleceniobiorcy co najmniej raz w miesiącu. Co jeszcze ma się zmienić?

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2016 r. pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych będą musieli ewidencjonować wystawione informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON. Pojawią się też nowe wzory tych informacji. Co jeszcze wynika z nowego rozporządzenia sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON?

czytaj więcej »

Cudzoziemiec podróżujący służbowo po terenie Polski może mieć określony wyższy limit diety z tytułu podróży służbowej objętej zwolnieniem podatkowym niż polski pracownik. Tak uznał dyrektor warszawskiej izby skarbowej w interpretacji z 12 kwietnia 2016 r. (nr IPPB4/4511-53/16-4/MP). O jego wysokości decydują zagraniczne przepisy.

czytaj więcej »

Aby otrzymać premię roczną w pełnej wysokości pracownik musi spełnić wszystkie określone w obowiązujących przepisach płacowych przesłanki. Jeśli spełni je tylko częściowo, nie otrzyma premii w pełnej wysokości, chyba, że co innego wynika z tych przepisów lub uzgodnień z pracodawcą. Tak wynika z wyroku SN z 15 marca 2016 r., sygn. akt II PK 20/15.

czytaj więcej »

Pracodawca nie musi ponosić kosztów korzystania przez pracowników z firmowego mienia w celach prywatnych. Korzystając samowolnie, tj. bez zgody pracodawcy, z mienia firmowego w celach prywatnych pracownik wyrządza pracodawcy szkodę. Działa przy tym na własne ryzyko i na własny koszt. Tak wynika z wyroku SN z 22 marca 2016 r., II PK 31/15.

czytaj więcej »

Od marca Państwowa Inspekcja Pracy realizuje cykl tzw. pierwszych kontroli. W planach inspekcji pracy na 2016 r. jest audyt w co najmniej 2.600 zakładach pracy, które poprzednio nie były kontrolowane.

czytaj więcej »

Od lutego obowiązuje nowy podatek, tzw. bankowy, który obejmuje „instytucje pożyczkowe”. Powstało więc pytanie, czy obejmie też pracodawców udzielających pracownikom pożyczek z funduszu socjalnego. Odpowiedziało na nie Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej »

Wynagrodzenia menedżerów państwowych oraz samorządowych spółek przestaną podlegać tzw. ustawie kominowej. Będą zależały od wartości przedsiębiorstwa, skali jego działalności oraz wyników. Co jeszcze zmieni przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami?

czytaj więcej »

wiper-pixel