WYDANIE ONLINE

Sąd Najwyższy wypowiedział się ostatnio, czy można zatrudnić osobę na zastępstwo pracownika, któremu czasowo powierzono inne zadania. Ale to tylko jeden z dylematów, których – zwłaszcza po zmianach z 22 lutego – nie brakuje. Podsumujmy, co trzeba obecnie wiedzieć o umowach na zastępstwo.

czytaj więcej »

2000 zł – tyle zdaniem rządu powinna wynieść w przyszłym roku minimalna stawka wynagrodzenia za pracę etatową.

czytaj więcej »

Od 18 czerwca 2016 r. pracodawca delegujący pracownika do wykonywania usług w Polsce najpóźniej w dniu rozpoczęcia ich świadczenia powinien złożyć w PIP specjalne oświadczenie. O co konkretnie chodzi?

czytaj więcej »

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet 100 zmian dla firm. Przewidziano w nim kilka zmian dla pracodawców. Na jakie ułatwienia mogą liczyć?

czytaj więcej »

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy likwidującą tzw. syndrom pierwszej dniówki. Co to oznacza dla pracodawcy?

czytaj więcej »

Obecnie pracodawca może otrzymać karę za niezgodne z prawem przeznaczanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji. Wkrótce dojdzie jednak kara także za nieprzekazywanie środków na ten fundusz. Ci będzie groziło?

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownicy przebywający w podróży służbowej – dla szybszego i bardziej komfortowego dojazdu na miejsce delegacji – poruszają się w tym celu wynajętym samochodem. W takiej sytuacji jeśli pracodawca zwróci koszty paliwa do wynajętego pojazdu, będzie to przychód pracownika. Na określonych warunkach możemy jednak zwolnić to świadczenie z podatku. Na jakich?

czytaj więcej »

Wypłacana pracownikowi prowizja za sprzedaż jest ozusowana. Pojawiło się jednak pytanie, czy z podstawy wymiaru można wyłączyć te prowizje, które nie są pomniejszane za czas choroby i faktycznie w tych okresach wypłacane. Wątpliwości te rozstrzygnął ZUS w niedawnej interpretacji z 27 maja 2016 r. (nr DI/100000/43/451/2016).

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownik był na zwolnieniu lekarskim, ale skrócił je, uzyskując zaświadczenie o zdolności do pracy. W takim przypadku może podjąć pracę bez utraty zasiłku za cały okres zwolnienia. Ale pod jednym warunkiem.

czytaj więcej »

ZUS może wydać decyzję o podleganiu ubezpieczeniom społecznym także, gdy składki z tego tytułu już się przedawniły. Ale czy oznacza to automatycznie obowiązek ich opłacania? Odpowiedź wynika z uchwały SN z 2 czerwca 2016 r. (III UZP 8/16)

czytaj więcej »

wiper-pixel