WYDANIE ONLINE

Sejm i Senat uchwaliły nowelizację ustawy o płacy minimalnej. A zatem już wiemy, że od 2017 r. zleceniobiorcom – osobom fizycznym będziemy płacić co najmniej ponad 12 zł za godzinę. I to przynajmniej raz w miesiącu. Jakie nowe obowiązki formalne dojdą zatrudniającym? Kogo obejmą zmiany?

czytaj więcej »

Rząd 19 lipca przyjął projekt przywracający poprzedni wiek emerytalny. Co – i kiedy – ma się zmienić?

czytaj więcej »

Od września musimy potwierdzać umowę na piśmie i zapoznać pracownika z regulaminem pracy jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Podsumujmy więc, co musi obecnie zrobić pracodawca zatrudniający nowego pracownika. I w jakim terminie ma to wykonać.

czytaj więcej »

Może się zdarzyć, że pracownik delegowany zarabia poniżej stawki przeciętnego wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej. Czy pracodawca będzie musiał naliczać składek od kwoty odpowiadającej tej stawce? Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę w tym zakresie.

czytaj więcej »

Na przełomie lipca i sierpnia zaczęły obowiązywać kolejne zmiany w Kodeksie pracy. Doprecyzowały zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Na czym one polegają?

czytaj więcej »

W przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje kontrakt poza miejscowością gdzie znajduje jego siedziba, może wypłacać pracownikom tzw. dodatek za rozłąkę. Dodatek ten w pewnych okolicznościach jest zwolniony z podatku. Ale czy dotyczy to także zleceniobiorców? Odpowiedzi udziela nowa interpretacja izby skarbowej.

czytaj więcej »

Dyskryminacja ma miejsce tylko wówczas, gdy dotyczy ona pracowników w porównywalnych sytuacjach. Nie może być o niej mowy w sytuacji gdy mamy do czynienia z pracownikami w różnej sytuacji prawnej. Co to dokładnie znaczy? Pewne wskazówki wynikają z wyroku SN z 16 czerwca 2016 r. (sygn. akt III PK 107/15).

czytaj więcej »

Od lipca pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych muszą szczegółowo dokumentować prawo do obniżenia wpłat i wypełniać więcej druków dla PFRON. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, przygotowując nową informację dotyczą kwot obniżenia.

czytaj więcej »

Codzienne stawianie się zleceniobiorcy do pracyi wykonywanie bieżących poleceń zleceniodawcy świadczy o wykonywaniu umowy o pracę. Czy także w sytuacji, gdy jego warunki pracy nieco różnią się od pracowniczych? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 18 lutego 2016 r., sygn. akt II PK 352/14.

czytaj więcej »

wiper-pixel