WYDANIE ONLINE

Jednym z priorytetów inspekcji pracy w obecnym czasie jest sprawdzanie, czy umowy zlecenia i umowy o dzieło nie są wykonywane w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Jeśli bowiem cechy umowy o pracę dominują – czy to „na papierze” czy w praktyce – umowa może zostać uznana za umowę o pracę.Jak uniknąć lub przynajmniej zminimalizować to ryzyko? Na pewno wiele mogą pomóc odpowiednio skonstruowane zapisy umowy zlecenia (choć trzeba pamiętać też o praktyce stosowania umowy). Podpowiadamy jednak nie tylko, jakich zapisów unikać, ale także – jakie zapisy będą dla zleceniodawcy korzystne, np. ułatwią wyciągniecie wobec zleceniobiorcy konsekwencji w razie niewywiązania się przez niego z zobowiązań.

czytaj więcej »

wiper-pixel