WYDANIE ONLINE

Pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku – w zależności od tego, czy uzyskał 10-letni staż urlopowy, czy nie. Jednak ten roczny wymiar urlopu należy zmniejszyć proporcjonalnie do: wymiaru etatu pracownika – jeśli jest on zatrudniony na niepełny etat, okresu pracy w ciągu roku – jeśli nie przepracował (albo nie przepracuje) pełnego roku kalendarzowego, okresu pracy w ciągu roku, jaki pozostał po powrocie z trwających co najmniej miesiąc niektórych nieobecności np. z urlopu wychowawczego. Ponadto pracownik, który podejmuje pierwszą w życiu pracę, również nie nabywa pełnego rocznego wymiaru urlopu od razu, lecz po 1/12 tego wymiaru po każdym przepracowanym miesiącu. Pierwszy urlop nie jest wprawdzie typowym urlopem proporcjonalnym (np. nie trzeba go zaokrąglać do pełnego dnia), niemniej jednak także przedstawiono go w niniejszym opracowaniu.

czytaj więcej »

wiper-pixel