WYDANIE ONLINE

Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym ma 7-godzinną dobową normę czasu pracy. Jeśli więc pracodawca zatrudnia go po 8 godzin dziennie, pracownik może w końcu zażądać wynagrodzenia za nadgodziny. I to nawet, jeśli wcześniej zgadzał się na 8-godzinną pracę. Tak wynika z niedawnego wyroku SN (z 3 sierpnia 2016 r., sygn. akt I PK 168/15).

czytaj więcej »

Umowa na zastępstwo będzie przedłużała się do dnia porodu – wynika z projektu nowelizacji przepisów, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Co jeszcze ma się zmienić jeśli chodzi o przedłużanie umowy do dnia porodu?

czytaj więcej »

wiper-pixel