WYDANIE ONLINE

Od nowego roku trzeba będzie płacić zleceniobiorcy wynagrodzenie nie rzadziej niż raz w miesiącu. A tymczasem wypłaty periodyczne, przeznaczone na utrzymanie są chronione tak, jak wynagrodzenie pracownicze. Ile więc będzie można potrącić pracownikowi, a ile zleceniobiorcy? Sprawdź.

czytaj więcej »

Są zleceniobiorcy lub wykonawcy usług, którzy mają kontrakty menedżerskie lub zarabiają znacznie powyżej minimalnych 13 zł za godzinę. Czy one również muszą mieć od nowego roku zapis w umowie wskazujący sposób potwierdzania liczby godzin pracy? Na to pytanie odpowiedziało niedawno ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Od 1 października br. inaczej ustalamy podstawę wymiaru składek osób pracujących za granicą w ramach oddelegowania. Jeśli osiągają przychód niższy od prognozowanej przeciętnej płacy miesięcznej podstawą wymiaru składek jest faktycznie uzyskiwany przychód – bez podwyższania podstawy oskładkowania.

czytaj więcej »

Znamy już minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców i osób wykonujących usługi, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

czytaj więcej »

Nie można zwolnić się z zapłaty składki na FEP z uwagi na to, że pracownik wykonuje pracę na część etatu. Tak uważał ZUS, a ostatnio potwierdził to Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Czy można dostać odprawę rentową dopiero po wielu miesiącach od zwolnienia? I to w dodatku gdy rozwiązanie umowy nie wiązało się bezpośrednio z chorobą pracownika, która doprowadziła do renty? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 25 maja 2016 r., sygn. akt II PK 130/15.

czytaj więcej »

Lektor prowadzący zajęcia w szkole lingwistycznej, co do zasady, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jak zleceniobiorca. Tak wynika z wyroku SN z 14 września 2016 r., II UK 342/15

czytaj więcej »

Czy można pominąć pracownika w procedurze podwyżek wynagrodzeń jedynie z tego względu, że w danym momencie ten pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę? Odpowiedź wynika z wyroku z 7 czerwca 2016 r., sygn. akt I PK 166/15.

czytaj więcej »

Do pracownika służby cywilnej stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Tak wynika z wyroku SN z 13 września 2016 r., sygn. akt III PK 144/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel