WYDANIE ONLINE

Sądy pracy generalnie akceptują rozwiązanie stosunku pracy z powodu utraty przez pracodawcę zaufania do pracownika. W wielu przypadkach wskazują jednak, że pracodawcy nadużywają tej przyczyny. Dlatego Sąd Najwyższy systematycznie zaostrza kryteria, według których możemy uznać, że w danym przypadku szef faktycznie mógł przestać ufać podwładnemu. Co wynika w tej kwestii z wyroków SN – zapytaliśmy o to p. Rafała Krawczyka, sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu.

czytaj więcej »

ZUS nie ma obecnie jakiegokolwiek terminu na wydanie decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Zmieni to przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. część dotacji publicznej otrzymanej przez osobę na prowadzenie działalności gospodarczej a przeznaczona na wynagrodzenie tej osoby nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy chce wprowadzić dla płatników indywidualne rachunki, na które będą przelewali jedną wpłatę na wszystkie należności składkowe.

czytaj więcej »

Obecnie wypowiadając umowę terminową nie musimy podawać przyczyny wypowiedzenia. Może to jednak zmienić się. Sąd Najwyższy skierował wniosek o opinię w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE.

czytaj więcej »

Aby zwolnić pracownika dyscyplinarnie musi wystąpić ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Ale to nie wszystko. Działanie pracownika powinno być przez niego zawinione i powinno naruszać interesy pracodawcy albo przynajmniej zagrażać tym interesom. Co to może oznaczać – pokazuje wyrok Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2016 r., sygn. akt II PK 163/15.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownikowi nie udało się zakwestionować przed sądem wypowiedzenia umowy o pracę (gdyż np. za późno złożył odwołanie). Czy mimo to ma szansę na odszkodowanie za złamanie zasady równego traktowania np. w doborze do zwolnień? Rozstrzygnął to Sąd Najwyższy w uchwale z 28 września 2016 r. (sygn. akt III PZP 3/16).

czytaj więcej »

Czy przyczyną wypowiedzenia może być dezorganizacja pracy spowodowana długim chorowaniem? Zasadniczo tak, ale nie zawsze. Jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić – wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 17 maja 2016 r., sygn. akt I PK 155/15.

czytaj więcej »

Sama zmiana regulaminu wynagradzania na niekorzyść pracowników, w tym w szczególności pominięcie lub ograniczenie istotnych składników wynagrodzenia, nie wpływa na wysokość dotychczasowego wynagrodzenia pracowników. Nawet, gdy pracownicy nie kwestionują nowego regulaminu i pobierają niższe wynagrodzenie. Tak wynika z wyroku SN z 13 września 2016 r., I PK 190/15.

czytaj więcej »

Od nowego roku stronom umowy zlecenia (także zawartej przed 2017 rokiem) dochodzi nowy obowiązek. Sprawdź, w jaki sposób (przykładowo) można go zrealizować.

czytaj więcej »

Odpis na fundusz socjalny przez kolejny rok z rzędu ma pozostać zamrożony na obecnym poziomie

czytaj więcej »

wiper-pixel