WYDANIE ONLINE

Zleceniobiorcy nie obejmują kodeksowe ograniczenia związane z czasem pracy. Można więc swobodnie planować mu czas pracy. Choć bezpieczniej jest zachować niektóre zasady – zwłaszcza okresy odpoczynku. Nie można też przesadzać w drugą stronę – planując zleceniobiorcom czas pracy na identycznych zasadach, jak pracownikom. Które rozwiązania będą bezpieczne, a na które lepiej uważać? Sprawdź.

czytaj więcej »

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalno-rentową? Problemów nie ma gdy to pracownik występuje z wnioskiem o rozwiązanie umowy, ponieważ chce rozpocząć pobieranie świadczenia emerytalnego lub rentowego. Ale jak mamy postąpić, gdy zatrudnienie ustaje w inny sposób? Wiele wyjaśnia orzecznictwo SN.

czytaj więcej »

Sejm przyjął ustawę przywracającą wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Powróci też warunek przepracowania odpowiedniego stażu pracy przed przejściem na emeryturę.

czytaj więcej »

Nie 50, a zaledwie 10 lat – przez taki okres od dnia zwolnienia pracownika pracodawca będzie miał obowiązek przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Co jeszcze ma się zmienić w tym zakresie?

czytaj więcej »

Przyjmijmy, że zleceniobiorca będzie zatrudniony 1 lutego. Czy to znaczy, że trzeba mu będzie za luty zapłacić już w tym miesiącu, czy np. można dopiero 10 marca?

czytaj więcej »

Czy tłumacz zatrudniony przez biuro tłumaczeń ze stawką np. 200 zł za stronę (pracujący w domu) musi mieć od nowego roku zapewnioną minimalną stawkę godzinową? Zasadniczo sam decyduje o swoim czasie pracy. Czy jednak 200 zł za stronę tłumaczenia można uznać za stawkę prowizyjną?

czytaj więcej »

O rodzaju umowy nie może decydować opłacalność jej zawarcia w określonym kształcie. Postanowienia sprzeczne z naturą danego stosunku prawnego zawsze są nieważne, nawet jeżeli strony zawarły je tylko ze względu na opłacalność przyjęcia danej formuły umownej. Tak wynika z wyroku SN z 25 października 2016 r., sygn. akt I UK 446/15.

czytaj więcej »

Pracownik może zakwestionować wypowiedzenie, które otrzymał z rąk prezesa lub innego przedstawiciela pracodawcy, powołanego na to stanowisko niezgodnie z przepisami, w szczególności bez uzyskania wymaganej zgody właściwego organu państwowego. Tak wynika z wyroku SN z 25 października 2016 r., sygn. akt I PK 257/15.

czytaj więcej »

Do 31 grudnia 2018 r. (a nie do końca 2017 r.) lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie w dotychczasowej formie, na drukach ZUS ZLA. Co jeszcze zmieni się w tym zakresie?

czytaj więcej »

Nawet 50 tys. firm zatrudniających poniżej 50 pracowników może zostać od przyszłego roku zwolnionych z obowiązku tworzenia ZFŚS, a także zakładowych regulaminów pracy i wynagradzania.

czytaj więcej »

wiper-pixel