WYDANIE ONLINE

Przyjmuje się, że pracodawca nie może ograniczać częstotliwości finansowania okularów korygujących wzrok, jeśli lekarz zaleci ich stosowanie lub wymianę na inne. Wolno natomiast ustalić w przepisach zakładowych limit kwotowy finansowania – pod warunkiem jednak, że uwzględnia on ceny rynkowe okularów (szkieł)  o odpowiednich parametrach.

czytaj więcej »

Senat przyjął bez poprawek prezydencki projekt obniżający wiek emerytalny.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. znika kłopotliwy (i – dodajmy – nieuzasadniony) obowiązek wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach łącznego trwania umów na czas określony. Wszystko za sprawą tzw. pakietu „100 zmian dla firm”. Czy jednak obowiązek ten nie powróci?

czytaj więcej »

Od nowego roku zleceniobiorcy i osoby wykonujące usługi do których stosuje się przepisy o zleceniu muszą otrzymywać co najmniej 13 zł za godzinę wykonywania umownych zadań. Czy jednak dotyczy to tylko umów płatnych, a bezpłatne można nadal stosować? Ostatnio zapytaliśmy o to ministerstwo pracy. Nie wszyscy jednak podzielają jego opinię.

czytaj więcej »

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował regulacje przyznające kierowcom w transporcie międzynarodowym prawo do zwrotu kosztów noclegu w wysokości określonej w rachunku lub w formie ryczałtu za noclegi. Sprawdźmy, co w praktyce oznacza to dla pracodawców.

czytaj więcej »

Przyjęta nowelizacja ustawy podatkowej wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości dochodów podatnika.

czytaj więcej »

Działacz związkowy jest chroniony przed wypowiedzeniem przez czas pełnienia funkcji wskazany uchwałą związkową. A potem jeszcze przez połowę okresu wskazanego w tej uchwale (lecz nie dłużej niż rok). Ale czy chodzi o połowę okresu wskazanego ostatnią uchwałą czy wszystkimi uchwałami – łącznie? Rozstrzygnął to Sąd Najwyższy w wyroku z 23 listopada 2016 r. sygn. akt II PK 311/15.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik bezpodstawnie odmawia wykonania polecenia służbowego dotyczącego swoich podstawowych obowiązków, to zawsze stanowi to ciężkie naruszenie tych obowiązków. o Z kolei takie zachowanie uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Tak wynika z wyroku SN z 6 lipca 2016 r., sygn. akt II PK 172/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel