WYDANIE ONLINE

Nowelizacja sprawia, że niektórzy pracownicy będą chronieni jeszcze po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeśli bowiem ochrona przedemerytalna pracownika rozpocznie się jeszcze przed 1 październikiem 2017 r., obejmie 4 lata liczone od „starego”, czyli wyższego wieku przedemerytalnego. Gdy zaś pracownik uzyskałby „stary” wiek emerytalny po 1 października 2017 r., to 4 lata ochrony będą liczone od tej daty.

czytaj więcej »

wiper-pixel