WYDANIE ONLINE

Nowe sposoby opisania urlopów rodzicielskich i kilka innych drobnych ale istotnych zmian. Wszystko to w nowym, obowiązującym od 2017 roku wzorze świadectwa pracy.  Sprawdź, jak wypełniać nowy wzór

czytaj więcej »

Zasadą jest nadal wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika. A wypłata na konto jest możliwa tylko za zgodą zatrudnionego. Planowana jest jednak zmiana tej przestarzałej zasady.

czytaj więcej »

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która jest zarazem wspólnikiem spółki komandytowej i pobiera zasiłek macierzyński, nie płaci składki zdrowotnej z żadnego z tytułów. Tak wynika z interpretacji ZUS z 18 października 2016 r.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, że niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność umowy o wspólnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone.

czytaj więcej »

Stawka minimalna za 1 godzinę pracy zleceniobiorcy (od 1 stycznia 2017 r.) dotyczy także wynagrodzenia akordowego. Jeśli więc akord da niższą płacę niż 13 zł za godzinę, należy się dodatek wyrównawczy.

czytaj więcej »

Współczynnik urlopowy zmienia się co roku. Służy do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, a także odszkodowań i innych należności przysługujących za 1 dzień. Ile wyniesie dla poszczególnych wymiarów etatu?

czytaj więcej »

Wiemy, że pracownica może skorzystać z urlopu wypoczynkowego po długiej chorobie jeszcze przed wykonaniem badań kontrolnych. Ale nie może po długiej chorobie „wymusić” urlopu w trybie „na żądanie”. Przed udzieleniem takiego urlopu pracodawca może wymagać wykonania badań – a wówczas pracownik ma obowiązek stawić się w celu ich wykonania. Tak wynika z wyroku SN z 26 października 2016 r., III PK 9/16.

czytaj więcej »

Określone zachowania pracodawcy wobec kandydata do pracy mogą wskazywać na to, że strony zawarły ustną umowę przedwstępną. Czyli, że pracodawca zobowiązał się w przyszłości zatrudnić kandydata. Tak wynika z wyroku SN z 20 października 2016 r., sygn. akt I BP 7/15.

czytaj więcej »

Jeśli sąd uzna, że po przywróceniu do pracy wadliwie zwolniony pracownik powróci do nagannego zachowani, które spowodowało jego zwolnienie, to nie przywróci pracownika do pracy, ale zasądzi na jego rzecz odszkodowanie. Potwierdza to wyrok SN z 23 listopada 2016 r., II PK 222/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel