WYDANIE ONLINE

Z końcem czerwca br. upłynie ostateczny termin na wydanie świadectw pracy za umowy terminowe zakończone przed rozpoczęciem 2017 roku. Jednak choć wydawanie świadectw za nowe umowy jest już dość proste, to za te poprzednie nadal może budzić wątpliwości. Kiedy więc musimy wydać świadectwa do czerwca, kiedy lepiej to zrobić natychmiast, a kiedy możemy czekać do końca zatrudnienia? Najlepiej pokazać to na schematach.

czytaj więcej »

Pracodawca, który zatrudnia od 20 do 49 pracowników zasadniczo nie musi już od nowego roku tworzyć regulaminu wynagradzania. Czy jednak może zrezygnować z dotychczas obowiązujących regulaminów? Na to pytanie odpowiedziało niedawno ministerstwo pracy. Wypowiedziało się także w innej kwestii: w jakim trybie pracodawca „20-49” może obecnie zrezygnować z funduszu socjalnego. Sprawdź.

czytaj więcej »

Przyjmijmy, że pracownik był na zwolnieniu lekarskim obejmującym prawie cały miesiąc. Zwolnienie nie objęło jedynie kilku dni rozkładowo wolnych w miesiącu, za to objęło wszystkie dni pracy. Czy w takim przypadku trzeba płacić wynagrodzenie za te kilka dni rozkładowo wolnych? Na to pytanie odpowiedziało ministerstwo pracy w stanowisku z 25 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

ZUS kładzie w tym roku duży nacisk na weryfikację prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych, zwłaszcza umów o dzieło. Firmy powinny więc uważać na to, jaki rodzaj kontraktu wybierają.

czytaj więcej »

Pracodawcy będą mieli indywidualne rachunki składkowe, na które będą odprowadzać wszystkie opłaty ZUS. Nie będzie więc trzech czy czterech oddzielnych wpłat, lecz tylko jedna. Tak wynika z przyjętego w lutym przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

czytaj więcej »

Od marca obowiązuje nowa organizacja służb celno-skarbowych podległych resortowi finansów - w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji podatkowych. Co to oznacza dla pracodawców?

czytaj więcej »

Prawdopodobnie już niedługo pracodawcy będą musieli informować pracowników o możliwościach polubownego (przedsądowego) rozstrzygania sporów, np. przez wniosek o mediację. Tak zaproponowali przedstawiciele pracowników i pracodawców.

czytaj więcej »

Strony mogą ustalić, że zleceniobiorca przekazuje informację o liczbie przepracowanych godzin. W takim przypadku, jeśli zleceniobiorca nie przekazuje takiej informacji, zleceniodawca może powstrzymać się od wypłaty wynagrodzenia. Nie będzie to stanowiło wykroczenia.

czytaj więcej »

Zmiany co do okresów i zasad wydawania pozwolenia na pracę, a także w zakresie zarobków. Tego mogą spodziewać się wkrótce pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

czytaj więcej »

Wiemy, że nie można podawać jako przyczyny wypowiedzenia faktu przejścia zakładu na innego pracodawcę. A co w przypadku, gdy reorganizacja jest związana ze sprzedażą części zakładu? Tak wynika z wyroku SN z 17 stycznia 2017 r., sygn. akt I PK 326/15.

czytaj więcej »

Pracownik nie może domagać się wypłaty premii uznaniowej – chyba, że pracodawca wyraźnie mu ją przyzna. Czy jednak każda obietnica przyznania określonej premii oznacza zobowiązanie do jej wypłaty? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 17 listopada 2016 r., sygn. akt II PK 225/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel