WYDANIE ONLINE

Załóżmy, że pracodawca zawarł już z pracownikiem dwie umowy terminową – i trzecią też, ale równoległą (w tym samym okresie co drugą). Jak liczyć wówczas limit 3 umów terminowych i 33 miesięcy ich trwania? Stanowisko w tej kwestii zajęło niedawno ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Dokumenty pracownicze z akt osobowych (nawet  umowy o pracę!) już wkrótce będą mogły mieć formę elektroniczną. Wprawdzie niektóre dokumenty będą wymagały kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ale pozostałe – nie.

czytaj więcej »

ZUS dla każdego płatnika wygeneruje osobne, indywidualne konto, na które płatnik od 2018 roku ma przelewać wszystkie składki. Kiedy płatnicy otrzymają swoje konta?

czytaj więcej »

Załóżmy, że samozatrudniony świadczy nam usługi w ramach swojej działalności gospodarczej (na podstawie umowy o świadczenie usług). Jednak usługi te zleca do wykonania innym osobom, również na podstawie umów o świadczenie usług. Czy musimy płacić mu stawkę minimalną i rejestrować godziny pracy? Co na ten temat sądzi ministerstwo pracy?

czytaj więcej »

Rząd zrezygnował ostatecznie z przedłużenia o rok funkcjonowania papierowych ZUS ZLA. Oznacza to, że od nowego roku będą już tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie.

czytaj więcej »

Już wkrótce w przypadku zakwestionowania przez ZUS outsourcingu, możliwe będzie przeksięgowanie zapłaconych składek na konto firmy macierzystej. Tak przewiduje rządowy projekt nowelizacji m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

czytaj więcej »

Ujednolicenie tabeli oraz podwyższenie stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz wprowadzenie nowych stanowisk. To wszystko przewiduje  nowelizacja rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

czytaj więcej »

Od 1 marca 2017 r. w przypadku przejścia pracowników w trybie art. 23[1] Kodeksu pracy stosuje się nowy kod przyczyny wyrejestrowania.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownicy przechodzą na nowego pracodawcę, ale majątek trwały pozostaje  w rękach dotychczasowego pracodawcy. Czy powoduje to przejście zakładu na nowego pracodawcę w sytuacji gdy załoga nadal wykonuje pracę w tym samym miejscu – w budynku i na sprzęcie nadal należącym do poprzedniego pracodawcy? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 8 lutego 2017 r., sygn. akt I PK 72/16.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownik kończy zasiłek i otrzymuje świadczenie rehabilitacyjne. Jednocześnie przedstawia jednak (z własnej inicjatywy) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, że jest zdolny do pracy. Po czym nadal pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Czy po 3 miesiącach pobierania takiego świadczenia można go zwolnić bez wypowiedzenia z art. 53 kp? Odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 29 listopada 2016 r., sygn. akt II PK 242/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel