WYDANIE ONLINE

Nowy wzór świadectwa pracy najbardziej różni się od starego właśnie w zakresie podawania informacji o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich. Oto gotowe wzory i komentarze, które pokażą, co i w jaki sposób wpisujemy obecnie w ust. 5 pkt 3-7 świadectwa w różnych przypadkach z praktyki.

czytaj więcej »

Od czerwca przepisy o wydłużaniu umowy terminowej do dnia porodu obejmą także pracowników tymczasowych.

czytaj więcej »

W świadectwie pracy pracownika tymczasowego znajdą się dodatkowe informacje. Tak wynika z projektu zaproponowanego przez ministerstwo pracy. O jakie informacje chodzi?

czytaj więcej »

4 kwietnia 2017 r. ogłoszono nowy projekt dotyczący akt osobowych. Nadal zakłada skrócenie okresu przechowywania akt. Ale ogranicza już nieco możliwość elektronicznego sporządzania dokumentacji kadrowej. Poza tym przesuwa  termin wejścia w życie zmian aż na czerwiec 2018 r.

czytaj więcej »

Ministerstwo Rozwoju proponuje, aby od przyszłego roku składki ZUS dla firm o niskich przychodach były zmniejszone. Jak chce to osiągnąć?

czytaj więcej »

Dłuższe terminy w sądowej procedurze prostowania świadectwa pracy, a także prostowanie świadectwa o informację o zawartej ugodzie. Takie zmiany ma przynieść nowy projekt rozporządzenia dotyczącego świadectw pracy.

czytaj więcej »

Zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Tak wynika z przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.

czytaj więcej »

Zdarzały się ostatnio informacje o tym, że zlecenia uczniów i studentów mogą zostać oskładkowane. Ministerstwo pracy zajęło w tej kwestii stanowisko w odpowiedzi na interpelację nr 10876.

czytaj więcej »

Jeśli strony zawarły umowę o pracę by pracownik mógł otrzymać świadczenie przedemerytalne, ale umowa ta była faktycznie realizowana, nie można mówić, że umowa ta była pozorna. Tak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 2 stycznia 2017 r., sygn. akt: VIII 1074/15.

czytaj więcej »

Kiedy np. likwidujemy jedno z kilku równorzędnych stanowisk, musimy obok przyczyny wypowiedzenia (np. „likwidacja stanowiska wynikająca z takich i takich zmian”) podać także kryteria wyboru – tzn. dlaczego z kilku pracowników postanowiono zwolnić akurat tego. Kryteria te mogą dotyczyć pracownika. Pracodawca może więc oceniać ich pracę pod kątem wytypowania osoby do redukcji. Tak wynika z wyroku SN z 28 lutego 2017 r., sygn. akt. II PK 385/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel