WYDANIE ONLINE

Zmiany wieku emerytalnego, które czekają nas od 1 października sporo namieszały jeśli chodzi o początek i koniec ochrony przedemerytalnej. Już teraz warto sprawdzić, kiedy poszczególnym pracownikom przypadną granice ochrony. O te i inne kwestie związane z ochroną przedemerytalną zapytaliśmy p. Rafała Krawczyka, sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu.

czytaj więcej »

Przypominamy, że najpóźniej do końca czerwca trzeba wydać świadectwa pracy za te umowy na czas określony, które zostały zakończone przed 2017 rokiem, lecz dotąd nie wydano za nie świadectwa pracy.

czytaj więcej »

Ostatecznie stosowanie elektronicznych zwolnień lekarskich będzie obowiązkowe dopiero od lipca 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2017 r. dojdzie nowy sposób uwierzytelniania elektronicznych zwolnień lekarskich. Wszystko za sprawą przyjętej ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

czytaj więcej »

Osoba uprawniona do emerytury nie może otrzymać świadczenia rehabilitacyjnego. I to nawet w przypadku, gdy zawiesiła pobieranie emerytury, gdyż kontynuowała zatrudnienie. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 kwietnia 2017 r. (sygn. akt P 34/15).

czytaj więcej »

2100 zł brutto dla pełnego etatu – na takim poziomie minister pracy proponuje ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku.

czytaj więcej »

Usztywnienie ograniczeń co do 18 miesięcy zatrudnienia jednego pracownika tymczasowego, przedłużenie do dnia porodu umowy pracownicy tymczasowej będącej w ciąży. To dwie najważniejsze zmiany obecnie znowelizowanej ustawy o pracownikach tymczasowych. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Od czerwca mamy niewielką zmianę we wzorze świadectwa pracy. Nowy wzór obowiązuje wszystkich pracodawców. Jednak tylko agencje pracy tymczasowej wypełniają nowo dodany punkt o wykonywaniu pracy tymczasowej.

czytaj więcej »

Samozatrudniony, który nie ma własnych pracowników lub zleceniobiorców (podwykonawców) świadczących usługi związane z działalnością gospodarczą, podlega przepisom o płacy minimalnej (np. trzeba rejestrować liczbę jego godzin pracy). A co w przypadku, gdy raz kogoś zatrudnia a raz nie? Odpowiedzi udzieliło niedawno ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Zdarza się, że ochronę działacza związkowego, obowiązującą po zakończeniu jego funkcji, ustalono na podstawie kilku kolejnych uchwał związku. Czy oznacza to, że okresy ochronne wynikające z tych uchwał sumują się? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 23 listopada 2016 r. II PK 311/15.

czytaj więcej »

Pracodawca nie jest "strażnikiem moralności" swoich pracowników poza czasem i miejscem pracy, np. na prywatnej wycieczce. Nie odpowiada za potencjalne molestowanie seksualne uczestniczki takiego wyjazdu przez innego uczestnika tej imprezy. Takie wnioski płyną z wyroku SN z 25 stycznia 2017 r., II PK 341/15.

czytaj więcej »

Jeśli choroba trwa dłużej niż 30 dni, pracownika trzeba skierować na kontrolne badania lekarskie. Ale czy trzeba to robić wówczas, gdy chcemy najpierw wysłać pracownika na urlop lub go zwolnić? Sprawdź.

czytaj więcej »

Pracownik (a szczególnie kierownik) powinien ostrożnie gospodarować mieniem pracodawcy, zwłaszcza mieniem znacznej wartości. Na przykład powinien wstrzymać się z udzieleniem kredytu konsumenckiego, jeśli z łatwością da się sprawdzić, że klient może mieć problemy z jego spłatą. Inaczej grozi mu wysokie odszkodowanie za szkodę w mieniu pracodawcy – jako wyrządzoną z winy umyślnej. Tak wynika z wyroku SN z 1 lutego 2017 r., I PK 315/15.

czytaj więcej »

Z powodu dwóch nowelizacji w sprawie ochrony przedemerytalnej (tej z 2012 r. i tej z 2017 r.) łatwo się pomylić co do tego kiedy pracownik rozpoczyna, a kiedy kończy ochronę. Na przykład jest duża różnica w przypadku mężczyzny urodzonego w grudniu 1951 r. w porównaniu z urodzonym w styczniu 1952 r. Oto tabele ukazujące granice ochrony w różnych przypadkach.

czytaj więcej »

wiper-pixel