WYDANIE ONLINE

Urlopu zasadniczo udzielamy w terminie uzgodnionym w pracownikiem (zgodnie z planem urlopów lub zaakceptowanym wnioskiem pracownika). Są jednak przypadki, gdy urlop możemy przesunąć lub nawet przerwać urlop rozpoczęty. Mało tego, są sytuacje, gdy takie przerwanie czy przesunięcie nastąpi automatycznie, z mocy prawa. Sprawdź, jakie to przypadki, jak wówczas postępować i kiedy zwracać pracownikowi koszty wypoczynku.

czytaj więcej »

Jeśli wskutek przedłużenia się umowy do dnia porodu naruszony zostanie limit 33 miesięcy trwania umów na czas określony, umowa nie przekształci się w bezterminową. Tak wynika z niedawnej nowelizacji Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Obecnie pracownica w ciąży może pracować nawet 8 godzin (a nie jak dotąd – 4). Pod warunkiem jednak, że co godzinę pozwalamy jej skorzystać z 10-minutowej przerwy. Pamiętajmy więc o dostosowaniu przepisów regulaminu pracy do obecnych zasad.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy nie widzi przeszkód, aby pracodawcy nie będący agencjami pracy tymczasowej nadal stosowali dotychczasowy wzór świadectwa pracy (obowiązujący od początku 2017 r.).

czytaj więcej »

2.080 zł brutto dla pełnego etatu – na takim poziomie Rada Ministrów proponuje ustalić wysokość płacy minimalnej w 2017 r.

czytaj więcej »

Czy do wspólników spółki cywilnej stosuje się przepisy o płacy minimalnej zleceniobiorców? Wyjaśnia to niedawne stanowisko ministerstwa pracy.

czytaj więcej »

 Wspominaliśmy już wcześniej o zmianie przepisów dotyczących zatrudniania skazanych od 1 kwietnia 2017 r. Z kolei od 1 czerwca obowiązuje wyższe dofinansowanie dla pracodawcy w przypadku płatnego zatrudniania skazanych. Sprawdź, na jakie korzyści mogą liczyć takie firmy.

czytaj więcej »

Firma transportowa nie musi wypłacać ryczałtów za noclegi kierowcom, którym zapewnia nocleg w kabinach oraz rekompensuje zwiększone koszty delegacji. Rekompensaty te trzeba jednak uregulować umownie lub w przepisach wewnętrznych pracodawcy. Tak wynika z wyroku SN z 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt I PK 90/16

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca zawrze umowę z inną firmą, która zatrudnia pracowników tego pracodawcy lub współpracuje z nimi jako osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i na podstawie tej umowy pracownicy ponownie będą wykonywać usługi na rzecz swojego pracodawcy, pracodawca ten musi opłacić składki także za „pozaetatowe” usługi własnych pracowników. Tak wynika z wyroku SN z 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt I UK 182/16.

czytaj więcej »

Pracownikowi chronionemu przedemerytalnie można zmienić warunki pracy i płacy na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych (także gdy zmiana jest indywidualna). Można np. zmienić stanowisko, miejsce pracy, czy nawet wynagrodzenie. Jednak w razie obniżenia pensji i tak przysługuje dodatek wyrównawczy do końca okresu ochronnego. Dotyczy to także zmiany za porozumieniem stron na mocy tej ustawy. Potwierdza to wyrok SN z 2 lutego 2017 r., II PK 349/15.

czytaj więcej »

wiper-pixel