WYDANIE ONLINE

Pismo rozwiązujące umowę wysłane pocztą będzie skuteczne w momencie, gdy pracownik (lub inna osoba uprawniona) je odbierze. A jeśli nie będzie odbioru – przyjmuje się, że w ciągu tygodnia od drugiego awizowania. Jak wyznaczać tę datę? O czym pamiętać przy wysyłce pism rozwiązujących umowę? Co wpisać w takim przypadku w świadectwie pracy. Sprawdź, co wynika w tej kwestii z wyroków sądów.

czytaj więcej »

Ostatnio wielu pracowników podejmuje służbę w niedawno utworzonej terytorialnej służbie wojskowej. Jakie obowiązki mają w związku z tym ich pracodawcy? Sprawdź, co wynika z wyjaśnień MON.

czytaj więcej »

Na jakich zasadach od 1 września 2017 r. będzie można korzystać ze zwolnienia od składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorców będących uczniami i studentami?

czytaj więcej »

Z tytułu wypadku w drodze do pracy (z pracy) pracownikowi przysługują określone świadczenia. Przepisy nie precyzują jednak, kiedy zaczyna się i kończy droga do (z) pracy. Wiele wyjaśniło jednak niedawno ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Gdy zapewniamy wyżywienie pracownikowi w delegacji, wolna od podatku jest tylko ta część otrzymanego świadczenia, która nie przekracza wysokości diety. Forma, w jakiej zapewniamy wyżywienie nie ma znaczenia. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce otrzyma cudzoziemiec, który będzie przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa z kraju nie należącego do UE do Polski. Tak wynika z przyjętego przez Rząd projektu zmiany ustawy o cudzoziemcach.

czytaj więcej »

Za bezzasadną lub wadliwie wręczoną dyscyplinarkę pracownik może otrzymać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeśli więc przewidziano wydłużony okres wypowiedzenia, odszkodowanie będzie wyższe. Chyba, że pracownik wyraźnie działał na szkodę pracodawcy. Wówczas może wcale nie dostać odszkodowania. Kiedy tak będzie – wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z  11 lipca 2017 r. syg. akt I PK 227/16.

czytaj więcej »

W przypadku utraty zdrowia wskutek mobbingu, pracownik może żądać zadośćuczynienia. Ma ono zrekompensować krzywdę uczynioną pracownikowi. Ale ma też funkcję prewencyjną i wychowawczą w stosunku do pracodawcy tolerującego naganne zachowania. Tak wynika z wyroku SN z 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt I PK  206/16.

czytaj więcej »

Jak dokładnie trzeba wskazywać w piśmie wypowiadającym z czego wynikała likwidacja stanowiska pracownika? Czy jeśli po zmianach organizacyjnych stanowisko o takiej nazwie nadal jest, ale oznacza coś innego – to likwidacja stanowiska „obroni się” przed sądem? Wiele w tych kwestiach wyjaśnia wyrok SN z 1 marca 2017 r., II PK 382/15

czytaj więcej »

Czy chcąc przejść z zatrudnienia terminowego na bezterminowe trzeba koniecznie rozwiązać poprzednią umowę o pracę i zawrzeć kolejną? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 8 marca 2017 r., sygn. akt II PK 398/15.

czytaj więcej »

Są przypadki, gdy sąd może nie przywrócić do pracy wadliwie zwolnionego działacza związkowego, lecz przyzna mu jedynie odszkodowanie. Np. gdy ten został działaczem, bo wiedział, że grozi mu rozwiązanie umowy. Tak wynika z wyroku SN z 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt: I PK 221/16.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownik często i długotrwale choruje. Jeśli nieobecności tych jest naprawdę dużo, mogą niekiedy stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy. Ale tylko pod warunkiem, że pracownik będzie miał przerwę w chorobie. A jeśli długo choruje bez przerwy? Wtedy w grę może wchodzić zwolnienie bez wypowiedzenia z art. 53. Kiedy jest ono możliwe? I co zrobić, jeśli pracownik ciągle rozpoczyna nowe „ochronne” okresy chorobowe? Sprawdź!

czytaj więcej »

wiper-pixel