WYDANIE ONLINE

Duży supermarket, który w ramach swojej działalności wypieka też świeże pieczywo będzie objęty zakazem zatrudniania pracowników w niedziele. Ale piekarnia, która oprócz pieczywa sprzedaje też inne „drobiazgi” – już nie. Których placówek i jakich rodzajów prac będzie dotyczył zakaz? Sprawdź!

czytaj więcej »

Nie 50, ale jedynie 10 lat będziemy musieli przechowywać akta osobowe pracownika. Jednak zmiany wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2019 r. i nie obejmą wszystkich przypadków. Tak wynika z nowelizacji przepisów dotyczących prowadzenia akt osobowych, uchwalonej w styczniu przez Sejm. Co jeszcze ma się zmienić?

czytaj więcej »

Pracodawca lub przedsiębiorca może od 2018 roku ubiegać się o grant na telepracę na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy chce etapowo wyłączać poszczególne składniki wynagrodzenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednym z rozwiązań branych pod uwagę jest wyłączenie z kategorii minimalnego wynagrodzenia dodatku stażowego.

czytaj więcej »

Wprawdzie powoli, ale jednak wciąż rośnie zainteresowanie tzw. elastycznym czasem pracy. Tak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy.

czytaj więcej »

O noworocznej nowelizacji Karty nauczyciela pisaliśmy już w numerze listopadowo-grudniowym. Obecnie podajemy jednak więcej szczegółów co do zmian „urlopowych”. Co mamy nowego w tym zakresie?

czytaj więcej »

ZUS przypomina: po ostatnich zmianach renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje tylko takiej osobie, która nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej uzyskania – przypomina ZUS.

czytaj więcej »

wiper-pixel