WYDANIE ONLINE

Od ponad roku Państwowa Inspekcja Pracy ma większe możliwości kontroli umów zlecenia. Może sprawdzić nie tylko zachowanie minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorcy, ale także kilka innych kwestii. Jakich? Przygotuj się do kontroli i sprawdź, czy masz w umowie odpowiednie zapisy.

czytaj więcej »

Rząd rozpoczął konsultacje projektu systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Składka podstawowa pracodawcy na PPK ma wynieść 1,5% a dobrowolna dodatkowo 2,5%. Zaś po stronie pracownika będzie to 2% składki podstawowej i dalsze 2% składki dobrowolnej.

czytaj więcej »

Już po zamknięciu tego numeru, ale jeszcze w marcu Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy ma ogłosić projekty dwóch nowych kodeksów pracy („zwykłego” i zbiorowego). Ale jeszcze zanim to nastąpi, dotarły do publicznej wiadomości różne nowe rozwiązania zaproponowane przez komisję. Wiele z nich dość ostro krytykują Pracodawcy RP. Ministerstwo pracy studzi jednak nastroje.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracodawca przyznaje dodatkową rekompensatę z tytułu likwidacji stanowiska (oprócz obowiązkowej odprawy). Albo oferuje w takim przypadku pracownikowi dodatkowe świadczenie zależne od wykonania dodatkowych czynności. Czy takie świadczenia są oskładkowane. Odpowiedzi udzielił ZUS w interpretacji z 10 stycznia 2018 r., nr DI/100000/43/1291/2017.

czytaj więcej »

Niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą oraz niepełnosprawni rolnicy będą mogli otrzymać refundację składek z PFRON, także w razie opłacenia ich w całości w dniu złożenia wniosku o refundację. Tak wynika z nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…) osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej »

Przepisy zabraniające zatrudniania w handlu w święta zaczęły obowiązywać. Jednocześnie inspekcja pracy w porozumieniu z ministerstwem pracy wydała oświadczenie, w którym wyjaśnia, jak rozumie nowe przepisy w różnych wątpliwych przypadkach. Poznaj wyjaśnienia inspekcji pracy, a także sprawdź w tabeli, które niedziele są objęte zakazem w 2018 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel