WYDANIE ONLINE

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) muszą tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 (przed 2017 r. – 20) osób w przeliczeniu na pełne etaty, a także pracodawcy sfery budżetowej – niezależnie od liczby zatrudnionych. Mniejsi pracodawcy mogą zamiast ZFŚS wypłacać świadczenia urlopowe (mogą jednak całkiem zrezygnować z działalności socjalnej – i nie wypłacać świadczeń urlopowych – jeśli przekażą pracownikom informację o tym do końca stycznia danego roku kalendarzowego).

czytaj więcej »

wiper-pixel