WYDANIE ONLINE

Zanim zwolnimy pracownika długo chorującego z art. 53 kp, musimy sprawdzić m.in., czy faktycznie przez 3 miesiące przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym (gdyż mógł np. być przez część czasu na zasiłku opiekuńczym). Tak wynika z niedawnego wyroku SN (z 26 września 2017 r., sygn. akt II PK 236/16). Przy okazji wyjaśniamy, na co jeszcze zwrócić uwagę przed zastosowaniem tego trybu rozwiązania umowy. Sprawdź i uniknij przegranej w sądzie.

czytaj więcej »

Wstępne przypuszczenia, o których wspominaliśmy w poprzednim wydaniu potwierdziły się: Minister Pracy już oficjalnie zapowiedziała, że nie będą kontynuowane prace nad całkiem nowymi kodeksami pracy. Ale jednocześnie zapowiedziała zmiany w obecnie obowiązującym kodeksie.

czytaj więcej »

Nie do 30 czerwca 2018 r., ale aż do 30 listopada będzie można stosować – oprócz zwolnień elektronicznych – także tradycyjne, papierowe zwolnienia lekarskie. Pod koniec kwietnia uzgodniono bowiem przesunięcie wynikającego z przepisów terminu.

czytaj więcej »

Pracodawcy zatrudniający pracowników na stanowiskach o najniższych wskaźnikach wypadkowości i w najmniej szkodliwych warunkach nie będą musieli kierować na okresowe szkolenia bhp pracowników administracyjno-biurowych. I to – według zapowiedzi – już od 1 czerwca br.

czytaj więcej »

Tzw. rozporządzeni RODO wskazuje, że większość pracodawców będzie musiała prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

czytaj więcej »

Od 2019 roku pracownik będzie musiał otrzymywać co najmniej płacę minimalną, do której nie będzie już można wliczać dodatków stażowych. Taką zmianę ma zamiar wprowadzić ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Ministerstwo pracy przygotowuje nową ustawą o rynku pracy. Chodzi o to, aby lepiej dostosować urzędy pracy do lokalnych potrzeba, a także by lepiej służyły zarówno poszukującym pracy, jak i pracodawcom – mającym coraz większe problemy z wakatami.

czytaj więcej »

Ambasadorowie państw członkowskich UE zebrani w COREPER 1 (Komitecie Stałych Przedstawicieli) przegłosowali tekst rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Mimo pewnych złagodzeń na końcowym etapie prac, nowelizacja ta będzie niekorzystna dla polskich firm.

czytaj więcej »

ZUS ma być niższy, bardziej proporcjonalny, przy niższych wysokościach do 2,5-krotności wynagrodzenia minimalnego, trochę wyższy dla tych, którzy mają wyższy przychód – bardziej sprawiedliwy i bardziej akceptowalny – tak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

czytaj więcej »

Ustaloną praktykę dotyczącą liczenia wynagrodzenia urlopowego dyrektora szkoły potwierdziła ostatnia nowelizacja rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

czytaj więcej »

wiper-pixel