WYDANIE ONLINE

Jeżeli dany rodzaj przetwarzania danych osobowych ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator (pracodawca) musi dokonać oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych. Tak stanowią nowe przepisy dotyczące ochrony danych. Jak dokonać takiej oceny?

czytaj więcej »

Rozporządzenie RODO weszło w życie. Wyliczmy więc obowiązki pracodawcy (działu kadr) związane z ochroną danych pracowników. Zarówno te wprowadzone 25 maja 2018 r., jak i wchodzące w życie później.

czytaj więcej »

Ostatnio informowaliśmy o zapowiedzi resortu pracy o przesunięciu możliwości stosowania papierowych, tradycyjnych zwolnień lekarskich o pół roku – do 30 listopada br. Teraz ta zapowiedź stała się faktem.

czytaj więcej »

Dłuższy okres zasiłku opiekuńczego czy elastyczne formy zatrudnienia. To nowe przywileje dla pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem. Tak wynika z ostatecznie przyjętego tzw. II etapu programu „Za życiem”.

czytaj więcej »

Od 1 lipca resort pracy zamierza rozszerzyć listę zawodów zwolnionych z tzw. testu rynku pracy. Ma to ułatwić dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy.

czytaj więcej »

W obecnym stanie prawnym tworzyć i przystępować do związków zawodowych mogą tylko pracownicy. Jednak wkrótce takie uprawnienia uzyskają także inne osoby wykonujące pracę zarobkową. Zaś prawo przystąpienia do istniejących związków uzyskają też m.in. stażyści lub wolontariusze, o ile możliwość taką przyzna im związkowy statut.

czytaj więcej »

Społeczny inspektor pracy może mieć dostęp do informacji i dokumentów zawierających dane osobowe pracowników tylko za zgodą tych ostatnich. Tak wynika z niedawnego wyroku TK.

czytaj więcej »

Odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi: nie. Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej izby Skarbowej w interpretacji z 15 stycznia 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.382.2017.1.BK).

czytaj więcej »

Stawka ryczałtu należnego nauczycielom skierowanym lub delegowanym do wykonywania pracy poza granicami Polski ma być wyższa. Tak zakłada projekt rozporządzenia MEN.

czytaj więcej »

wiper-pixel