WYDANIE ONLINE

22 listopada 2018 r. miną 33 miesiące od wejścia w życie limitu 33 miesięcy łącznego trwania umów terminowych. Już w tym dniu wiele umów terminowych może stać się umowami na czas nieokreślony. Których umów to dotyczy? Jakie skutki to spowoduje w zakresie ich wypowiadania? Kiedy trzeba zmienić informację o warunkach zatrudnienia? Do kiedy zareagować, by na czas wypowiedzieć umowę jeszcze jako terminową? Sprawdź.

czytaj więcej »

Dwa razy więcej przypadków, w których zatrudnieni np. na zlecenie otrzymali umowę o pracę – to jeden z efektów działań inspekcji pracy w zeszłym roku. Co jeszcze wynika z raportu pokontrolnego PIP?

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownik cofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Czy może to zrobić? Czy można z tego powodu rozwiązać z nim umowę o pracę?

czytaj więcej »

Wzrost płacy minimalnej o 120 zł w 2019 roku w stosunku do obecnego roku – taka jest propozycja rządu przedstawiona partnerom społecznym. Ostateczną stawkę poznamy do września.

czytaj więcej »

Przyjęta 15 czerwca nowelizacja ustawy o PIT rozszerza katalog zawodów, które w ramach wykonywanych prac twórczych będą mogły korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu.

czytaj więcej »

Pracodawca, który zatrudni osobę bezrobotną w ramach tzw. bonu stażowego może od czerwca 2018 r. liczy na wyższą premię. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

W poprzednim numerze opisywaliśmy zmiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych. Teraz chcemy pokazać na przykładach, jak stosować w praktyce obecne zasady dotyczące dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej,

czytaj więcej »

Regulacje, które przewidują ujawnianie w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu jej przyczyny są niezgodne z Konstytucją. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 19/17.

czytaj więcej »

Jeśli związek przekaże wadliwą informację o liczbie swoich członków, a wada polega także na złożeniu informacji z naruszeniem statutu związku zawodowego, powoduje to skutki takie jak brak informacji – np. w postaci braku ochrony działaczy związkowych. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z 28 marca 2018 r., sygn. akt VI Pa 90/17.

czytaj więcej »

Sąd nie zawsze przywróci wadliwie zwolnionego pracownika chronionego (np. działacza związku). Czasem zamiast go przywrócić powinien zasądzić odszkodowanie – ze względu na zasady współżycia społecznego. Ale niełatwo jest je wykazać. Wiele na ten temat można wywnioskować z wyroku SN z 22 lutego 2018 r., sygn. akt II PK 356/16.

czytaj więcej »

wiper-pixel