WYDANIE ONLINE

Wszyscy pracownicy zatrudnieni po 31 grudnia 2018 r. mają już krótszy okres przechowywania akt osobowych – i to bez dodatkowych warunków. Jednak w przypadku pracowników zatrudnionych wcześniej będzie to możliwe tylko pod pewnymi warunkami (a i to nie dla wszystkich). Komu i na jakich zasadach będziemy mogli skrócić okres przechowywania dokumentacji? Od kiedy liczyć skrócony termin? Jakie okoliczności mogą go przedłużyć? Jak niszczyć akta po upływie terminu przechowywania? Sprawdź.

czytaj więcej »

Oprócz podwyższenia wynagrodzenia minimalnego na etacie, od nowego roku wzrośnie też do 14,70 zł minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy. Kwoty te zostały już przyjęte przez rząd.

czytaj więcej »

Jeśli umiera osoba fizyczna zatrudniająca pracowników, stosunki pracy wygasają. Jednak wkrótce przed takim skutkiem może uratować pracowników tzw. zarządca sukcesyjny. Będzie on zarządzał przedsiębiorstwem do czasu jego przejęcia przez spadkobierców. Odpowiednie przepisy są już uchwalone i wejdą w życie 25 listopada br.

czytaj więcej »

Zakres danych przekazywanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych oraz dokumencie wyrejestrowującym ZUS ZWUA będzie od nowego roku szerszy. Pojawi się też nowy dokument składany za nauczycieli – ZUS RPA.

czytaj więcej »

Projekt nowej ustawy o rynku pracy przewiduje m.in. konieczność elektronicznego złożenia wniosku o zezwolenie na pracę i oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a także wydłużenie do 12 miesięcy okresu pracy na podstawie oświadczenia. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Pracownik odwołany nie musi podejmować pracy w okresie wypowiedzenia, a pracodawca nie może go zwolnić dyscyplinarnie, jeżeli odmówi zatrudnienia na innym stanowisku w okresie wypowiedzenia i nie stawi się do pracy. Tak wynika z wyroku SN z 20 czerwca 2018 r. sygn. akt I PK 80/17.

czytaj więcej »

Termin na „dyscyplinarkę” to zasadniczo miesiąc od momentu, gdy kompetentny organ lub osoba decyzyjna dowiedziały się o ciężkim naruszeniu obowiązków pracowniczych. Jeśli jednak dowiedziały się o tym z opóźnieniem – choć powinny były dowiedzieć się wcześniej – dyscyplinarka może „upaść” przed sądem jako zastosowana po upływie terminu. Tak wynika z wyroku SN z 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt II PK 21/17.

czytaj więcej »

Zdarza się, że lekarz orzeknie niezdolność do pracy pracownika – i wypowiadamy mu z tego tytułu umowę o pracę. W okresie wypowiedzenia nie może oczywiście pracować na swoim stanowisku. Przysługuje mu jednak wówczas wynagrodzenie przestojowe. Na co jeszcze uważać przy zwalnianiu pracownika, który ma orzeczoną niezdolność do pracy? Wiele wyjaśnił SN w wyroku z 14 marca 2018 r., sygn. akt II PK 357/16.

czytaj więcej »

Pracownik nie otrzyma odprawy emerytalnej, gdy od rozwiązania umowy o pracę do uzyskania emerytury minęło dużo czasu i nie ma bezpośredniego związku między tymi zdarzeniami. Tak wynika z wyroku SN z 12 kwietnia 2018 r., sygn. akt I PK 17/17. O jaki odstęp czasowy może chodzić?

czytaj więcej »

wiper-pixel