WYDANIE ONLINE

Od stycznie będziemy mogli przejść na elektroniczny sposób prowadzenia akt osobowych. Może to być wygodne i oszczędzić miejsce w szafach/magazynach. Niemniej wiąże się z kilkoma istotnymi obowiązkami. Jaka jest procedura przejścia na e-akta? Jak je wówczas przechowywać i zabezpieczać? Jak wydawać odpisy z takich akt? Sprawdź i zdecyduj, czy e-akta będą dla Ciebie wygodne, czy nie.

czytaj więcej »

Jeśli pracownik udostępni pracodawcy prywatny telefon lub mail, to od nowego roku pracodawca będzie mógł telefonicznie lub mailowo powiadomić pracownika o kontroli prawidłowości jego zwolnienia lekarskiego.

czytaj więcej »

Jak już wspominaliśmy, czeka nas rozszerzenie możliwości wstępowania do związków zawodowych na osoby wykonujące pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy. Jednak w praktyce już pojawiły się pewne wątpliwości w tej sprawie. Zwłaszcza co do ochrony związkowej.

czytaj więcej »

W 2019 roku więcej niż obecnie pracodawców ma uzyskać możliwość samodzielnego (bez bhp-owca) wykonywania zadań służby bhp.

czytaj więcej »

Pod koniec września kilka rodzajów działalności zostało wyłączonych z obowiązku udzielania zezwolenia na pracę tymczasową cudzoziemca.

czytaj więcej »

Osobom zatrudnionym na stanowiskach administracyjno-biurowych w „bezpiecznych” branżach nie trzeba będzie organizować szkoleń okresowych bhp. 25 września rząd zaakceptował odpowiednią nowelizację Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Jeśli rozliczamy składki osób przebywających na urlopach wychowawczych, zwróćmy uwagę na zmienioną od listopada podstawę składki do ubezpieczenia zdrowotnego.

czytaj więcej »

Czy można w regulaminie pozbawić prawa do premii pracownika, który w terminie wypłaty premii nie pozostaje już w stosunku pracy? Kwestię tę rozstrzygał Sąd Najwyższy w wyroku z 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt II PK 130/17).

czytaj więcej »

Jeśli pracodawca naruszył zasadę równego wynagradzania za taką samą pracę pracownik (lub były pracownik) może domagać się odszkodowania. Na jakich zasadach? Wiele wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 17 kwietnia 2018 r., sygn. akt II PK 37/17.

czytaj więcej »

Nadmierny wysiłek pracownika przy podnoszeniu (przenoszeniu) ciężkich przedmiotów - w ramach wykonywania zadań służbowych  - może być kwalifikowany jako zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy, nawet wtedy, gdyby w zakładzie pracy przestrzegano obowiązujących w tym zakresie norm BHP. Tak wynika z wyroku SN z 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt III PK 45/17.

czytaj więcej »

Pracownik twierdzi, że jest chroniony. Pracodawca wierzy mu na słowo i bez weryfikacji przyznaje dodatek wyrównawczy. Potem okazuje się, że ochrony nie było. Czy pracodawca odzyska dodatek? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 9 maja 2018 r., sygn. akt II PK 72/17.

czytaj więcej »

wiper-pixel