WYDANIE ONLINE

Wynagrodzenie pracownika mogą znać co najwyżej jego przełożeni, kierownictwo i osoby rozliczające pensję. Jest ono chronione przed ujawnianiem innym podmiotom – z pewnymi wyjątkami. Jakimi? I co w odwrotnej sytuacji – gdy to pracownik ujawnia swoje zarobki? Czy może to zrobić koledze z działu? Czy można tego zakazać? A jeśli takie dane wypłyną „na zewnątrz”? Co może wówczas zrobić pracodawca? Sprawdź.

czytaj więcej »

Do końca 2018 roku akta osobowe musimy przechowywać przez 50 lat po ustaniu zatrudnienia, a dokumenty związane z ewidencją czasu pracy – przez 3 lata. Jednak dla zatrudnionych po nowym roku termin ten ma wynieść 10 lat dla całej dokumentacji. Co w przypadku ewidencji oznaczałoby… znaczne wydłużenie okresu przechowywania! Podobny skutek może być w przypadku, gdy pracownikom zatrudnionym przed 1 stycznia 2019 r. skrócimy okres przechowywania akt z 50 do 10 lat. Oto tabela, która pokazuje nowe terminy przechowywania akt.

czytaj więcej »

Płatnik składek posiadający profil na PUE ZUS może otrzymywać na bieżąco informacje mailem lub SMS-em o wystawionych swoim ubezpieczonym zaświadczeniach lekarskich. Aby było to możliwe, musi ustawić w PUE ZUS subskrypcję takich powiadomień.

czytaj więcej »

Od 2019 roku można oddawać akta osobowe i płacowe na przechowanie tylko przedsiębiorcom zajmującym się czasowym przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej, którzy posiadają wpis do odpowiedniego rejestru. Czy jednak obowiązek wpisu obejmuje także samego pracodawcę, lub biuro rachunkowe, które go obsługuje?

czytaj więcej »

Będziemy mieli czas do 21 stycznia 2019 r. na wręczenie obowiązkowej informacji dla pracowników, którzy dotąd nie otrzymywali wynagrodzenia na rachunek bankowy.

czytaj więcej »

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą pracownicze plany kapitałowe. A zatem wiemy już na pewno, że w połowie przyszłego roku pierwsi pracodawcy utworzą PPK. Przy okazji powstała jednak wątpliwość, Kiedy pracodawca utworzy PPK, jeśli stan zatrudnienia ulega zmianie. Sprawdź, co w tej sprawie uważa Ministerstwo Finansów.

czytaj więcej »

Maksymalny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie będzie zniesiony od 1 stycznia 2019 r. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 listopada 2018 r. (sygn. akt: Kp 1/18).

czytaj więcej »

Z powodu ustanowienia już w trakcie roku święta 12 listopada zmienił się tzw. współczynnik ekwiwalentowy – służący do liczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Czy oznacza to, że trzeba wstecz przeliczyć ekwiwalenty wypłacone przed wejściem w życie zmian? Na ten temat wypowiedziała się inspekcja pracy.

czytaj więcej »

Jeśli dwoje pracowników było w związku intymnym, który uległ rozpadowi, a jednemu z nich wcześniej nigdy nie czyniono zarzutów o dyskryminację, mobbing czy molestowanie, trudno przyjąć za wiarygodne twierdzenia drugiego pracownika o molestowaniu seksualnym. Tak wynika z wyroku SN z 7 listopada 2018 r. sygn. akt II PK 229/17.

czytaj więcej »

Mogą się zdarzyć sytuacje, gdy nie będziemy mogli skutecznie dochodzić zwrotu składek, które zapłaciliśmy choć powinny być odprowadzone ze środków pracownika. Przykład takiego przypadku wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 27 września 2018 r., sygn. akt III PZP 3/18.

czytaj więcej »

wiper-pixel