WYDANIE ONLINE

Po nowym roku kilka dokumentów przechowywanych w aktach osobowych pracownika zmieniło swoje położenie. To okazja, by podsumować, które dokumenty obecnie przechowujemy w aktach (i w której części), a które – w indywidualnej dokumentacji pracownika, ale poza aktami. Sprawdź także, czy przyda Ci się nowa możliwość numerowania dokumentów w aktach.

czytaj więcej »

Jak już wspominaliśmy w poprzednim numerze, od nowego roku wraz ze świadectwem pracy trzeba wręczyć niektórym pracownikom informację o okresie przechowywania akt. Kogo to dotyczy? Jak sformułować taką informację? I wreszcie: kiedy i jak należy zniszczyć dokumentację? Sprawdź.

czytaj więcej »

Od 2019 roku funkcjonuje nowy „Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej” ZUS RPA (opisaliśmy go w poprzednim numerze). Stosujemy go już w przypadku, gdy w styczniu płaciliśmy pracownikowi za grudzień 2018 r.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące ewidencjonowania czasu pracy nie zmieniły niczego w zakresie list obecności. Jest natomiast pewna istotna zmiana odnośnie książek wyjść.

czytaj więcej »

Placówka handlowa może być legalnie otwarta w niedzielę lub święta, jeżeli jej  przeważająca działalność polega faktycznie na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych. Przy czym wystarczy handel chociażby jednym z tych artykułów, byleby handel tym towarem był dominujący Szczegóły podał Sąd Najwyższy w uchwale z 19 grudnia 2018 r. (sygn. akt I KZP 13/18).

czytaj więcej »

Na początku roku często tworzymy plany urlopowe. Może więc pojawić się dylemat, jak rozliczać urlop pracownika, który w poprzednim roku miał tzw. pierwszy urlop. Urlop ten staje się w 2019 roku zwykłym urlopem zaległym. Sprawdź, jak obliczać i udzielać urlopu z pierwszego roku.

czytaj więcej »

Na stronie resortu pracy pojawiły się nowe wzory m.in. kwestionariuszy osobowych: dla kandydata do pracy i dla pracownika.

czytaj więcej »

W naszym zakładzie istnieje wymóg wykorzystania co najmniej 14 dni nieprzerwanego wypoczynku aby móc otrzymać dofinansowanie do wypoczynku z funduszu socjalnego. Czy w przypadku, kiedy  pracownik w danym roku ma za mało urlopu wypoczynkowego (kodeksowego)  aby zrealizować te 14 dni kalendarzowych (bo np. za krótko pracuje), można uznaniowo udzielić mu dodatkowego urlopu – w takim wymiarze, by mógł dostać dofinansowanie?

czytaj więcej »

Pracownik w zeszłym roku został zwolniony z przyczyn ekonomicznych. Ponieważ posiadał odpowiedni staż emerytalny i uprawnienia, przeszedł wówczas  na wcześniejszą emeryturę. Czy ta osoba jest emerytem zakładu np. na potrzeby związane z funduszem socjalnym?

czytaj więcej »

wiper-pixel