WYDANIE ONLINE

Od nowego roku dla każdego pracownika trzeba oddzielnie prowadzić dokumentację związaną „z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego”. Jakie dokumenty wchodzą w skład takiej dokumentacji? Ile lat należy przechowywać taką dokumentację? Sprawdź.

czytaj więcej »

W Sejmie trwają prace nad projektem zmiany Kodeksu pracy złożonym przez klub Nowoczesnej. Jeśli wejdzie on w życie, pracodawcy musieliby informować kandydatów o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego już na wstępie postępowania rekrutacyjnego. O co dokładnie chodzi?

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownica wychowała więcej niż czworo dzieci i osiągnęła wiek emerytalny. Obecnie chce przejść na nową emeryturę „mama 4 plus”. Ma ogólny staż pracy 4 lata. Czy ma prawo do odprawy emerytalnej wynikającej z Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Czy wprowadzony od nowego roku wymóg oddzielnego prowadzenia dokumentacji będzie spełniony jeśli będzie np. jedna, wspólna teczka, ale z osobnymi przegródkami („koszulkami”) dla każdego pracownika?

czytaj więcej »

W resorcie pracy są przygotowywane nowe rozwiązania, które mają ułatwić pracodawcom obowiązkowe zapewnienie posiłków profilaktycznych pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych. O co dokładnie chodzi?

czytaj więcej »

W przypadku składek ZUS obowiązuje tzw. limit 30-krotności. Nie będzie go jednak przy naliczaniu wpłat na PPK. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce ekspresowo znowelizować przepisy dotyczące PPK w tym zakresie.

czytaj więcej »

Długość umów o pracę nauczycieli zawieranych na czas określony w związku z zaistnieniem potrzeby wynikającej z organizacji nauczania ma zostać ograniczona. Tak wynika z projektu przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Czy trzeba składać raport ZUS RIA za każdego pracownika/zleceniobiorcę rozwiązującego umowę po 1 stycznia 2019 roku – także w przypadku, gdy nie złożyliśmy ZUS OSW? Co na ten temat uważa ZUS?

czytaj więcej »

Czy wolno uzależniać przyznanie dodatkowych świadczeń od braku innych źródeł utrzymania? Czy można np. odmówić premii czy odprawy osobie, która ma np. prawo do emerytury czy renty i po zwolnieniu będzie miała dodatkowe źródło utrzymania? Odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 28 lutego 2019 r. sygn. akt I PK 50/18.

czytaj więcej »

Czy wypłaty należności pracowniczych można wykazać innymi dowodami np. zeznaniami świadków, jeżeli brak jest dokumentów czy pokwitowań? Czy w takim wypadku fakt wypłaty zostaje wykazany i nie trzeba dodatkowo udowadniać, że pracownik odebrał wypłaty. Odpowiedź wynika z wyroku SN z 28 lutego 2019 r. sygn. akt I PK 23/18.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownica była na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. W międzyczasie jej stanowisko zostało zlikwidowane, a pracodawca powierzył jej obowiązki firmie zewnętrznej. Teraz pracownica wraca do pracy i chce mieć obniżony etat zamiast urlopu wychowawczego. Czy można jej wypowiedzieć umowę z powodu zmian organizacyjnych i likwidacji jej stanowiska? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 16 października 2018 r., sygn. akt I PK 128/17.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracodawca precyzyjnie wskazał przyczyny uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne udowodnił je. W tym momencie ciężar udowodnienia twierdzeń przeciwnych spoczywa na pracowniku. Co to dokładnie oznacza – wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 24 października 2018 r., sygn. akt II PK 188/17.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownik jest jednocześnie wspólnikiem spółki, w której pracuje. Jakie czynności związane z byciem wspólnikiem może on wykonywać w czasie, gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim? Odpowiedzi udzielił Sąd Najwyższy w wyroku z 25 października 2018 r., sygn. akt III UK 166/17.

czytaj więcej »

wiper-pixel