WYDANIE ONLINE

Jak już pisaliśmy wcześniej, od 2019 roku pracodawca może (nie musi!) tworzyć w aktach osobowych podzbiory tematyczne ze specjalną, wskazaną w przepisach numeracją. Wówczas dołożenie z opóźnieniem nowego dokumentu (np. świadectwa pracy) nie burzy numeracji pozostałych akt. Jednocześnie nie wolno już stosować „dawnych” podzbiorów. Jak w praktyce stosować obecne zasady? Sprawdź to na przykładach. Tych prawidłowych i tych błędnych.

czytaj więcej »

Z pomocniczego wzoru świadectwa pracy ma zniknąć punkt dotyczący imion rodziców pracownika. Tak przewiduje przygotowywana przez resort pracy zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw pracy.

czytaj więcej »

Do tej pory nauczyciele – w przeciwieństwie do pracowników „kodeksowych” – nie mieli wprowadzonego limitu umów na czas określony. Wkrótce jednak ma się to zmienić za sprawą nowelizacji Karty nauczyciela. A to nie jedyna zmiana…

czytaj więcej »

Przewodniczący zakładowej organizacji związkowej powinien szczególnie starannie przestrzegać dyscypliny pracy i sumiennie wykonywać obowiązki pracownicze. W przeciwnym   razie jego ochrona przed wypowiedzeniem może zostać uchylona na podstawie art. 8 kp. Szczegóły wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20 marca 2019 r., sygn. akt I PK 59/18.

czytaj więcej »

Pracodawca będzie musiał informować pracownika o zasadniczych warunkach zatrudnienia w ciągu tygodnia od podjęcia pracy. Tak zakłada nowa dyrektywa unijna dotycząca informowania pracowników, przyjęta 13 czerwca br. Jakie zmiany wymusi i czy dojdą nam jakieś nowe obowiązki?

czytaj więcej »

PYTANIE: Pracownica była zatrudniona na czas określony od 1 października 2018 r do 31 marca 2019 r. Od razu po tej umowie, od 1 kwietnia zawarliśmy z nią kolejną umowę, która została rozwiązana 30 czerwca 2019 r. na mocy porozumienia stron. Pracownica nie wnioskowała o świadectwo pracy po pierwszej umowie. Czy możemy obie umowy objąć jednym świadectwem? Czy też trzeba wydać dwa świadectwa, bo do drugiej umowy (ze świadectwem) dołącza się informację o okresie przechowywania akt?

czytaj więcej »

wiper-pixel