WYDANIE ONLINE

Od 1 sierpnia 2019 r. przychody osób do 26. roku życia są zwolnione z PIT do wysokości nie przekraczającej od 2020 r. – 85.528 zł (w skali roku), a w okresie od sierpnia do grudnia 2019 r. – 35.636,67 zł. Jak więc obecnie rozliczać ich podatek i składki? Sprawdź na przykładach.

czytaj więcej »

Nowa ustawa o dokumentach publicznych wzbudziła niemałe zamieszanie wśród pracodawców. Pojawiły się głosy o bezwzględnym zakazie kopiowania dowodów osobistych pod sankcją kary pozbawienia wolności a także postulaty aby pracodawcy usunęli wszystkie kopie dowodów znajdujące się obecnie w ich posiadaniu. Sprawdźmy na ile te opinie mają oparcie w przepisach.

czytaj więcej »

Pracownik ma zasadniczo 21 dni na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli jednak po upływie tego terminu wyjdą na jaw istotne fakty wskazujące na wadliwość wypowiedzenia, sąd może przywrócić mu termin. Na przykład gdy zwolniono pracownika z powodu likwidacji stanowiska, a mimo to pracodawca zatrudnia kogoś na to stanowisko. Więcej szczegółów wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 9 stycznia 2019 r., sygn. akt II PK 246/17.

czytaj więcej »

Pracownik w wieku przedemerytalnym jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy i zasadniczo także przed wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy i płacy. Ale czy fakt, że jest gdzieś równolegle zatrudniony osłabia jego ochronę? Na przykład czy oznacza to, że może dostać najwyżej odszkodowanie, ale nie zostanie przywrócony do pracy? Odpowiedź wynika z wyroku SN z 10 stycznia 2019 r., sygn. akt I PK 202/17.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Mam pracownika zatrudnionego 30 stycznia 2019 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 grudnia 2019 r. Pracownik od 1 kwietnia 2019 r. przebywa za zwolnieniu lekarskim. Czy mogę rozwiązać mu umowę na podstawie art. 53 par.1 pkt 1a?  Co w sytuacji, gdyby pracownik przerwał zwolnienie na 2 dni (na wolny weekend) i potem je kontynuował?

czytaj więcej »

Zwolnienie z PIT dla osób poniżej 26. lat ma znaczenie w kontekście kosztów wpłaty na PPK dokonywanej przez pracodawcę. Sprawdź, jakie.

czytaj więcej »

Obniżenie o 1 proc. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Takie zmiany przewiduje przyjęty w lipcu przez Radę Ministrów projekt zmiany ustawy o PIT.

czytaj więcej »

Od 2020 roku nie będzie już możliwości zaliczania dodatku stażowego do wynagrodzenia minimalnego. Tak przewiduje projekt zmian w przepisach o płacy minimalnej zaakceptowany w lipcu przez Radę Ministrów.

czytaj więcej »

PYTANIE: W lipcu błędnie zaliczono pracownikowi o 2 lata za dużo staż pracy (z powodu prowadzenia działalności gospodarczej) – i wypłacono wówczas nagrodę jubileuszową. Potem po przeliczeniu okazało się, że pracownik nabywa prawo do nagrody dopiero obecnie, w lipcu 2019 r. Co mamy robić? 

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE : Pracownik w danym tygodniu pracowniczym wykonywał pracę na II zmianie, od godziny 14.00 do godziny 22.00. Jednak w czwartek, czyli w środku tygodnia wezwano go do pracy na 10.00. Czyli zaczął pracę jeszcze w poprzedniej dobie pracowniczej. Jednak pracował wówczas tylko do 18.00 czyli nie pracował ponad normę. Pracodawca traktuje to jako nadgodziny przed godziną rozpoczęcia pracy – czyli przypadające od 10.00 do 14.00. Natomiast potem od razu następuje odbiór tych nadgodzin, czyli pracownik pracuje do 18.00 a nie do 22.00. Dzięki temu nie płacimy wynagrodzenia z dodatkiem za nadgodziny? Czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Pracownicy pracują od 8.00 do 17.00, ale w środku dnia mają 1-godzinną przerwę niewliczaną do czasu pracy (np. na załatwienie spraw czy zjedzenie posiłku) – dzięki czemu pracują 8 godzin. Jak to wskazać w ewidencji czasu pracy? Jeśli godziny rozpoczynania i kończenia pracy 8.00-17.00, to wyszłoby jakby pracownicy pracowali 9 godzin. Jak to rozwiązać?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE Nasza pracownica będąca w ciąży była na zwolnieniu lekarskim do 12 lipca. Następnie miała wystawione kolejne zwolnienie od 13 lipca, ale w tym dniu ostatecznie urodziła. Co wpisać w ewidencji czasu pracy pod datą 13 lipca? I co z wystawionym zwolnieniem lekarskim?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Pracownica złożyła wniosek o udzielenie je po urlopie rodzicielskim całego urlopu wypoczynkowego (zaległego i bieżącego). Jednocześnie na resztę roku złożyła wniosek o urlop wychowawczy. Czy wiedząc już o urlopie wychowawczym zmniejszamy proporcjonalnie urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Zatrudniliśmy pracownika w zeszłym roku, 1 sierpnia 2018 r. Była to jego pierwsza praca. A zatem w 2018 r. liczyliśmy urlop na zasadach „pierwszego roku”, czyli po 1,66 dnia po każdym miesiącu. Czyli w przeliczeniu na godziny: 13 godzin i 17 minut urlopu. Pracownik w 2018 roku wybrał 7 dni urlopu po 8 godzin. Zostało mu więc dokładnie 11 godzin i 12 minut urlopu z 2018 r. Jak rozwiązać problem nierównej liczby godzin urlopu? Czy te minuty można jakoś zaokrąglić do pełnej godziny?

czytaj więcej »

wiper-pixel