WYDANIE ONLINE

Od 2019 roku mamy wyraźny obowiązek wydania pracownikowi kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej. Jak go zrealizować? Jakie są terminy? Jak oznaczamy kopię? Sprawdź i uniknij błędów.

czytaj więcej »

Załóżmy, że mamy dwie umowy o pracę – jedną zawartą przed, a drugą po 1 stycznia 2019 r. Już pisaliśmy, że w takim przypadku wszystko wskazuje na dwa osobne okresy przechowywania akt. I resort pracy zaznacza, że warto prowadzić wówczas osobne akta dla obu umów. Ale powstało wobec tego kolejne pytanie: gdzie (i przez ile czasu) należy przechowywać świadectwo pracy, jeśli jest ono wystawiane za obie te umowy. Poznaj nowe wyjaśnienia MRPiPS w tej sprawie.

czytaj więcej »

Pracownik będzie miał nie 7 lecz 14 dni na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. To nowość, która wchodzi w życie 7 września 2019 r. Odpowiednio do niej ma zostać zmodyfikowany pomocniczy wzór świadectwa pracy.

czytaj więcej »

Stałe i uporczywe (długotrwałe) niewykonywanie uzasadnionych poleceń służbowych jest bardzo poważnym naruszeniem obowiązków pracowniczych. I może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę (w skrajnym przypadku – nawet w trybie dyscyplinarnym). Może to dotyczyć nawet pracowników chronionych. Przykład wynika z wyroku SN z 30 stycznia 2019 r., sygn. akt I PK 239/17.

czytaj więcej »

Czy wolne od podatku są jedynie przychody uzyskane do dnia 26 urodzin, czy do końca miesiąca, w którym pracownik kończy ten wiek? Ministerstwo Finansów zajęło niedawno stanowisko w tej sprawie.

czytaj więcej »

W przypadku osoby zwolnionej z PIT, kwota wolna od potrąceń jest wyższa. Przy kalkulowaniu omawianej kwoty ustawowa płaca minimalna brutto nie jest bowiem pomniejszona o podatek.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Pracownik przechodzi na emeryturę 28 sierpnia 2019 r. Jak wyliczyć mu wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (czyli za okres od 1 do 28 sierpnia)? Czy pensję zasadniczą dzielimy na dni (czyli przez 30 dni), czy na godziny (168 w sierpniu)?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Kilku pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia złożyło oświadczenie o tym, że ich dochody w całości korzystają ze zwolnienia PIT. Płacimy wynagrodzenie za dany miesiąc z dołu (do 10 dnia kolejnego miesiąca) i na tych listach płac będziemy dokonywać zwolnienia z PIT.

czytaj więcej »

Pracodawcy tworzący PPK muszą pamiętać o kilku ważnych kwestiach. M.in. mają kilka obowiązków informacyjnych wobec pracowników. O jakie obowiązki chodzi? Sprawdź i nie zapomnij o niczym istotnym.

czytaj więcej »

Od 2019 roku trzeba ewidencjonować także godzinę rozpoczynania i kończenia pracy przez pracownika. Z tego obowiązku nie zwalnia nawet tzw. ruchomy czas pracy.  Jednak ruchoma organizacja czasu pracy daje pracodawcy inny przywilej: uwalnia od naruszania tzw. doby pracowniczej i związanych z nim nadgodzin. Jak należy wprowadzać ruchomy czas pracy? Co daje on pracodawcy? I jak ewidencjonować w nim czas pracy? Sprawdź.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Gdzie obecnie powinnam mieć wpięty wniosek o korzystanie z uprawnień rodzicielskich napisany przed 1 stycznia 2019 oraz teraz, czyli już w 2019 roku? Chodzi o rodziców, którzy mają dzieci do lat 4 i na jednym dokumencie deklarują, czy będą korzystać np. z 2 dni wolnych „na dziecko” lub czy zgadzają się na nadgodziny, pracę nocną lub delegowanie.

czytaj więcej »

wiper-pixel