WYDANIE ONLINE

Pracownik może odpracować wyjście prywatne także w innym dniu. Nie spowoduje to powstania nadgodzin, jeśli złożył pisemny wniosek o takie wyjście. Kiedyś zakładano że taki wniosek może być zastąpiony także wpisem w księdze wyjść, proponującym termin odpracowania oraz potwierdzonym podpisem pracownika. Jednak po zmianach z 2019 r. już niekoniecznie. Sprawdź, jak poprawnie zatwierdzać i rozliczać takie wyjścia.

czytaj więcej »

Zmian nie ma wiele, ale są dość istotne. Najważniejsze są nowe terminy w pouczeniu i fakt, że nie musimy już tam wskazywać sądu pracy. Zapoznaj się z nowym wzorem zapisów.

czytaj więcej »

Załóżmy, że pracownik dostarcza nam ważne orzeczenie z badań profilaktycznych i skierowanie na takie badanie, aby nie wykonywać badań wstępnych. Czy te dokumenty powinniśmy przechowywać w oryginale, czy sporządzić kopie? Niedawno rozstrzygnęło to ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Strony mogą modyfikować w umowie o pracę warunki zatrudnienia na korzyść pracownika. Mogą przewidzieć np. dłuższy okres wypowiedzenia dokonywanego przez pracodawcę, albo inny sposób liczenia tego okresu, który w praktyce go wydłuża. Więcej na ten temat wynika z wyroku SN z 21 lutego 2019 r., I PK 243/17. Sprawdź.

czytaj więcej »

Zaczynając od 2020 r. dodatek stażowy będzie wyłączony ze składników wynagrodzenia uwzględnianych w ramach płacowego minimum.

czytaj więcej »

Rekordowy wzrost dotyczy też minimalne stawki godzinowej zleceniobiorcy – do 17 zł.

czytaj więcej »

Po zmianach w PIT, do rocznego rozliczenia podatku za cały rok 2019 będzie stosowana odrębna skala podatkowa z najniższą stawką 17,75 %. Co się zmienia i jak dokonać rozliczeń?

czytaj więcej »

Pracownicy najlepiej zarabiający zapłacą od przyszłego roku wyższe składki.

czytaj więcej »

Ustawodawca odmroził odpis na ZFŚS – i to już ze skutkiem od 1 sierpnia 2019 r.  Do 31 października 2019 r. musimy wpłacić na rachunek ZFŚS dodatkowe środki. Tak zakłada projekt zmian w przepisach o ZFŚS, nad którym pracuje Sejm. Sprawdź, jakie mają być nowe stawki.

czytaj więcej »

Gdy pracownik kończy 26 lat traci prawo do zwolnienia podatkowego. Czy jednak następuje to z upływem dnia urodzin, czy z końcem miesiąca? W poprzednim wydaniu wskazywaliśmy stanowisko Ministerstwa Finansów opowiadającego się za pierwszą opcją. Ostatnio pojawiło się jednak nieco inne stanowisko Krajowej Informacji Podatkowej.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Czy do stażu  pracy do nagrody jubileuszowej należy doliczyć okres zatrudnienia pomiędzy zakładem a uczniem zasadniczej szkoły zawodowej w latach 1995 do 1998 (3 lata). Pracownik przedłożył umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwo pracy. Wynika z niego, że w okresie zatrudnienia wykonywał pracę ucznia. W regulaminie nie mam określonych zasad naliczania nagrody.

czytaj więcej »

wiper-pixel