WYDANIE ONLINE

Przed 7 września br. pracodawca musiał wydać pracownikowi odpis świadectwa pracy „w uzasadnionych przypadkach”. Obecnie były pracownik, który np. zgubił świadectwo pracy ma prawo wystąpić o jego kopię, a nie odpis i nie musi uzasadniać potrzeby otrzymania takiej kopii. Jak stosować w praktyce nowe przepisy?

czytaj więcej »

Załóżmy, że kandydat do pracy podał nam takie dane kontaktowe, jak prywatny adres czy mail. Potem zatrudniamy go. Czy wówczas nadal możemy przechowywać takie dane, czy też powinniśmy je usunąć? Sprawdź jak wypowiedziało się w tym temacie ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Czy po zmianach w Kodeksie pracy z 2019 r. do przetwarzania zdjęcia kandydata do pracy lub pracownika nadal wystarczy zwykła zgoda? Czy też musi być zgoda kwalifikowana (z inicjatywą osoby, której dotyczy)? Sprawdź, co na ten temat uważa ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Czy pracownik samorządowy podlegający ochronie przedemerytalnej może zostać przeniesiony ze stanowiska urzędniczego na stanowisko pracownicze?

czytaj więcej »

Nie możemy gorzej traktować pracownika, który jest w okresie wypowiedzenia – np. w zakresie wynagrodzenia czy przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego. Ale np. można takiemu pracownikowi jednostronne (przymusowo) udzielić urlopu. Sprawdź, co jeszcze wolno, a czego nie wolno pracodawcy, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia.

czytaj więcej »

W poprzednim numerze pisaliśmy już o nowej stawce PIT od października, nowej skali podatkowej i zmienionych kosztach pracowniczych. Teraz prezentujemy kolejne tabele oraz przykłady rozliczeń.

czytaj więcej »

Podatnik może wystąpić z wnioskiem, aby przy kalkulowaniu miesięcznych zaliczek podatkowych od przychodów osiągniętych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. była zastosowana wyższa stawka PIT – 17,75% (zamiast 17%). Wniosek taki ma zapobiec wystąpieniu niedopłaty podatku przy jego rocznym rozliczaniu. Prezentujemy wzór wniosku.

czytaj więcej »

Jak już pisaliśmy, do końca października br. powinniśmy odprowadzić zwiększony odpis na fundusz socjalny. W jaki sposób wywiązać się z tego obowiązku? Jaką liczbę zatrudnionych przyjąć do liczenia zwiększonego odpisu? Jak dokonać obliczeń? Sprawdź na przykładzie.

czytaj więcej »

Czy premia uznaniowa jest wliczana do minimalnego wynagrodzenia brutto?  W regulaminie wynagradzania mamy zapis wskazujący, że jako składnik wynagrodzenia stosujemy premię uznaniową indywidulaną, stanowiącą dodatkowy czynnik motywujący do realizacji zadań oraz bardziej wydajnej pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel